CloneX #1125
 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK

  4.61% Có đặc tính này

 • Hair

  YU-BRED

  0.87% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLU PURP BNDN Shirt

  0.97% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #1125
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK

  4.61% Có đặc tính này

 • Hair

  YU-BRED

  0.87% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLU PURP BNDN Shirt

  0.97% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  1700

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum