CloneX #15762
 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BRWN

  4.9% Có đặc tính này

 • Hair

  LLC Tiara

  0.27% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLU Tech JCKT

  0.45% Có đặc tính này

 • Type

  STONED

  1.78% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #15762
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BRWN

  4.9% Có đặc tính này

 • Hair

  LLC Tiara

  0.27% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLU Tech JCKT

  0.45% Có đặc tính này

 • Type

  STONED

  1.78% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  17757

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum