• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CloneX #10172
 • DNA

  Demon

  8.75% Có đặc tính này

 • Back

  GRY UNDRWRLD WINGZ

  0.55% Có đặc tính này

 • Hair

  PNK Pilot

  0.42% Có đặc tính này

 • Jewelry

  PURP Two Piece

  1.44% Có đặc tính này

 • Clothing

  RFX Tee

  2.08% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #10172
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Demon

  8.75% Có đặc tính này

 • Back

  GRY UNDRWRLD WINGZ

  0.55% Có đặc tính này

 • Hair

  PNK Pilot

  0.42% Có đặc tính này

 • Jewelry

  PURP Two Piece

  1.44% Có đặc tính này

 • Clothing

  RFX Tee

  2.08% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  18739

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum