CloneX #6153
 • DNA

  Demon

  8.74% Có đặc tính này

 • Eye Color

  SPINNING

  1.28% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Spike

  0.39% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK Jellyfish Tee

  1.29% Có đặc tính này

 • Mouth

  Jagged RNBW

  1.93% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.43% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #6153
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Demon

  8.74% Có đặc tính này

 • Eye Color

  SPINNING

  1.28% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Spike

  0.39% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK Jellyfish Tee

  1.29% Có đặc tính này

 • Mouth

  Jagged RNBW

  1.93% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.43% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  2508

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum