CloneX #18740
 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK-BLU

  3.77% Có đặc tính này

 • Facial Feature

  STARZ TAT

  0.63% Có đặc tính này

 • Hair

  BLU MoHWK

  0.66% Có đặc tính này

 • Jewelry

  SG-PDLCK

  1.48% Có đặc tính này

 • Clothing

  CLNX FRSH Shirt

  1.3% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #18740
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK-BLU

  3.77% Có đặc tính này

 • Facial Feature

  STARZ TAT

  0.63% Có đặc tính này

 • Hair

  BLU MoHWK

  0.66% Có đặc tính này

 • Jewelry

  SG-PDLCK

  1.48% Có đặc tính này

 • Clothing

  CLNX FRSH Shirt

  1.3% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  2548

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum