• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CloneX #1138
 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Mouth

  Tan Tan Bo

  0.98% Có đặc tính này

 • Eye Color

  YLLW Breezy

  0.85% Có đặc tính này

 • Back

  GRN UNDRWRLD WINGZ

  0.6% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Beanie

  0.7% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLU HAWAIIAN Shirt

  0.92% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Aviator

  1.62% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #1138
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Mouth

  Tan Tan Bo

  0.98% Có đặc tính này

 • Eye Color

  YLLW Breezy

  0.85% Có đặc tính này

 • Back

  GRN UNDRWRLD WINGZ

  0.6% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Beanie

  0.7% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLU HAWAIIAN Shirt

  0.92% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Aviator

  1.62% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  2854

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum