CloneX #7230
 • DNA

  Demon

  8.75% Có đặc tính này

 • Hair

  BRWN Ponytail

  0.6% Có đặc tính này

 • Clothing

  WHT GRNG Dress

  0.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  ICED GRILLZ

  1.09% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #7230
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Demon

  8.75% Có đặc tính này

 • Hair

  BRWN Ponytail

  0.6% Có đặc tính này

 • Clothing

  WHT GRNG Dress

  0.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  ICED GRILLZ

  1.09% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  3061

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum