• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CloneX #11315
 • Jewelry

  GLD CBLE

  1.92% Có đặc tính này

 • Eye Color

  AWAKEN

  1.37% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

 • DNA

  Murakami

  0.49% Có đặc tính này

 • Back

  SPLASH

  0.82% Có đặc tính này

 • Mouth

  RNBW GRILLS

  1.13% Có đặc tính này

 • Clothing

  FLOOR Tee

  2.24% Có đặc tính này

 • Hair

  LLC Tiara

  0.27% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #11315
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Jewelry

  GLD CBLE

  1.92% Có đặc tính này

 • Eye Color

  AWAKEN

  1.37% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

 • DNA

  Murakami

  0.49% Có đặc tính này

 • Back

  SPLASH

  0.82% Có đặc tính này

 • Mouth

  RNBW GRILLS

  1.13% Có đặc tính này

 • Clothing

  FLOOR Tee

  2.24% Có đặc tính này

 • Hair

  LLC Tiara

  0.27% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  7546

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum