• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CloneX #3150
 • Accessories

  GLD STUD

  0.71% Có đặc tính này

 • Type

  DRK

  1.01% Có đặc tính này

 • Clothing

  NEON HOODIE

  1.21% Có đặc tính này

 • Mouth

  ROBO

  3.11% Có đặc tính này

 • Hair

  RD Hairclip

  0.6% Có đặc tính này

 • DNA

  Demon

  8.75% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #3150
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Accessories

  GLD STUD

  0.71% Có đặc tính này

 • Type

  DRK

  1.01% Có đặc tính này

 • Clothing

  NEON HOODIE

  1.21% Có đặc tính này

 • Mouth

  ROBO

  3.11% Có đặc tính này

 • Hair

  RD Hairclip

  0.6% Có đặc tính này

 • DNA

  Demon

  8.75% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  8632

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum