CloneX #10817
 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK BWLCUT

  1.41% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Cyber Bindi

  1.94% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK TCTL Vest

  0.94% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK-BLU

  3.77% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #10817
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK BWLCUT

  1.41% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Cyber Bindi

  1.94% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK TCTL Vest

  0.94% Có đặc tính này

 • Eye Color

  PNK-BLU

  3.77% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  8978

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum