CloneX #15899
 • Hair

  WHT Unkept

  1.23% Có đặc tính này

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Jewelry

  S-HIRE G-Link

  1.49% Có đặc tính này

 • Clothing

  PURP CAMO PFA JCKT

  1.3% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BLCK Surprised

  3.23% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #15899
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hair

  WHT Unkept

  1.23% Có đặc tính này

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Jewelry

  S-HIRE G-Link

  1.49% Có đặc tính này

 • Clothing

  PURP CAMO PFA JCKT

  1.3% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BLCK Surprised

  3.23% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  9582

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum