• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 1579
 • Background

  sunrise

  7.83% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  15.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  spiral

  1.07% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.31% Có đặc tính này

 • Necklace

  pearl necklace

  0.9% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue sweatervest

  1.24% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl black

  2.22% Có đặc tính này

 • Hat

  meedles headband

  0.61% Có đặc tính này

 • Drip Score

  24

  2.12% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.32% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.84% Có đặc tính này

 • Number

  1579

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1579
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sunrise

  7.83% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  15.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  spiral

  1.07% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.31% Có đặc tính này

 • Necklace

  pearl necklace

  0.9% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue sweatervest

  1.24% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl black

  2.22% Có đặc tính này

 • Hat

  meedles headband

  0.61% Có đặc tính này

 • Drip Score

  24

  2.12% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.32% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.84% Có đặc tính này

 • Number

  1579

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1579

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum