Milady 8376
 • Core

  prep-harajuku

  1.84% Có đặc tính này

 • Hair

  braid black

  1.75% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.78% Có đặc tính này

 • Hat

  heihei hat

  0.5% Có đặc tính này

 • Number

  8376

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  37

  1.42% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.24% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.09% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.32% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.85% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.15% Có đặc tính này

 • Neck

  castle neck tattoo

  1.79% Có đặc tính này

 • Shirt

  sweater and tie

  1.12% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8376
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Core

  prep-harajuku

  1.84% Có đặc tính này

 • Hair

  braid black

  1.75% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.78% Có đặc tính này

 • Hat

  heihei hat

  0.5% Có đặc tính này

 • Number

  8376

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  37

  1.42% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.24% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.09% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.32% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.85% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.15% Có đặc tính này

 • Neck

  castle neck tattoo

  1.79% Có đặc tính này

 • Shirt

  sweater and tie

  1.12% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8376

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum