• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Nippy #890
 • Eyes

  Right Wink

  3.23% Có đặc tính này

 • Background

  Light Blue

  5.68% Có đặc tính này

 • Holding

  Chocolate Sprinkle Donut

  3.2% Có đặc tính này

 • Head

  Fried Egg

  2.42% Có đặc tính này

 • Neck

  Blue Bandana

  4.59% Có đặc tính này

 • Mouth

  Very Sad

  3.51% Có đặc tính này

 • Character

  Missy

  12.38% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Ok

  19.55% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
Nippy #890
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Right Wink

  3.23% Có đặc tính này

 • Background

  Light Blue

  5.68% Có đặc tính này

 • Holding

  Chocolate Sprinkle Donut

  3.2% Có đặc tính này

 • Head

  Fried Egg

  2.42% Có đặc tính này

 • Neck

  Blue Bandana

  4.59% Có đặc tính này

 • Mouth

  Very Sad

  3.51% Có đặc tính này

 • Character

  Missy

  12.38% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Ok

  19.55% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief
Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
A cat of a 3,222 personalities, her can-do attitude will help kids & parents discover a whole new world.
 • Hợp đồng

  0x9674...4219

 • ID token

  890

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum