• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Lucky Cat Genesis
 • Claw

  Metal

  2.56% Có đặc tính này

 • Glass

  Clear

  5.13% Có đặc tính này

 • Prize

  Neon Pink Logo

  2.56% Có đặc tính này

 • Tier

  Lucky

  2.56% Có đặc tính này

 • Maneki-neko

  Golden

  2.56% Có đặc tính này

Planet IX - Genesis Corporations state-little state-little
Lucky Cat Genesis
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Claw

  Metal

  2.56% Có đặc tính này

 • Glass

  Clear

  5.13% Có đặc tính này

 • Prize

  Neon Pink Logo

  2.56% Có đặc tính này

 • Tier

  Lucky

  2.56% Có đặc tính này

 • Maneki-neko

  Golden

  2.56% Có đặc tính này

Planet IX - Genesis Corporations
Planet IX - Genesis Corporations state-little state-little
This is the collection for Planet IX Genesis Corporation NFTs. Players owning Genesis Corporation NFTs get exclusive access to airdrops and metashares in the respective in-game corporation. Owners will also enjoy exclusive benefits and utility to gain competitive advantage in the Planet IX ecosystem. Planet IX Main Collection: https://opensea.io/collection/planet-ix
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  1

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Ethereum

Transfer
Chuyển tiền 2024-01-08 17:55:28
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-11-27 06:45:31
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-10-25 14:53:53
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-10-25 14:51:42
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-10-14 04:39:29
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-10-10 11:35:47
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-08-01 01:10:49
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-07-20 20:12:38
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-07-01 14:29:40
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-06-11 01:37:14
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons