• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 1352
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Anor Londo

  0.89% Có đặc tính này

 • Eyes

  Tears

  5.04% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Black

  3.41% Có đặc tính này

 • Face

  Kitty

  1.73% Có đặc tính này

 • Shirt

  Tie Dye

  1.05% Có đặc tính này

 • Mouth

  Triangle

  8.76% Có đặc tính này

 • Glasses

  Clout Goggles

  1.87% Có đặc tính này

 • Hat

  FBI Cap

  1.1% Có đặc tính này

 • Friend

  McDonalds

  2.41% Có đặc tính này

 • Weapon

  Blunt

  0.92% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  114

  0.72% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 1352
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Anor Londo

  0.89% Có đặc tính này

 • Eyes

  Tears

  5.04% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Black

  3.41% Có đặc tính này

 • Face

  Kitty

  1.73% Có đặc tính này

 • Shirt

  Tie Dye

  1.05% Có đặc tính này

 • Mouth

  Triangle

  8.76% Có đặc tính này

 • Glasses

  Clout Goggles

  1.87% Có đặc tính này

 • Hat

  FBI Cap

  1.1% Có đặc tính này

 • Friend

  McDonalds

  2.41% Có đặc tính này

 • Weapon

  Blunt

  0.92% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  114

  0.72% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  1352

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum