• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 2099
 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Cracker Barrel

  0.92% Có đặc tính này

 • Eyes

  Stars

  2.54% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Mouth

  Vampire

  4.8% Có đặc tính này

 • Costume

  Pikachu

  0.18% Có đặc tính này

 • Friend

  Rabbits

  2.88% Có đặc tính này

 • Rank

  SS

  2.5% Có đặc tính này

 • Swag Score

  187

  0.05% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 2099
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Cracker Barrel

  0.92% Có đặc tính này

 • Eyes

  Stars

  2.54% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Mouth

  Vampire

  4.8% Có đặc tính này

 • Costume

  Pikachu

  0.18% Có đặc tính này

 • Friend

  Rabbits

  2.88% Có đặc tính này

 • Rank

  SS

  2.5% Có đặc tính này

 • Swag Score

  187

  0.05% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  2099

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum