• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 6501
 • Race

  Zombie

  1.37% Có đặc tính này

 • Background

  Soccer Field

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Blonde

  2.88% Có đặc tính này

 • Shirt

  Rick and Morty Backwoods

  2.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Flipped

  9.06% Có đặc tính này

 • Hat

  Rage

  0.69% Có đặc tính này

 • Friend

  Woodstock

  3.16% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  102

  0.94% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 6501
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Zombie

  1.37% Có đặc tính này

 • Background

  Soccer Field

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Blonde

  2.88% Có đặc tính này

 • Shirt

  Rick and Morty Backwoods

  2.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Flipped

  9.06% Có đặc tính này

 • Hat

  Rage

  0.69% Có đặc tính này

 • Friend

  Woodstock

  3.16% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  102

  0.94% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  6501

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum