• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 9507
 • Race

  Black

  8.8% Có đặc tính này

 • Background

  Bass Pro Shops Pyramid

  0.67% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Brown

  11.07% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Brown

  3.21% Có đặc tính này

 • Shirt

  Traded Sister

  1.27% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toothpick

  8.62% Có đặc tính này

 • Hat

  Logan Paul

  0.21% Có đặc tính này

 • Friend

  Drake

  2.93% Có đặc tính này

 • Weapon

  Pistol

  0.5% Có đặc tính này

 • Rank

  SS

  2.5% Có đặc tính này

 • Swag Score

  223

  0.01% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 9507
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Black

  8.8% Có đặc tính này

 • Background

  Bass Pro Shops Pyramid

  0.67% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Brown

  11.07% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Brown

  3.21% Có đặc tính này

 • Shirt

  Traded Sister

  1.27% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toothpick

  8.62% Có đặc tính này

 • Hat

  Logan Paul

  0.21% Có đặc tính này

 • Friend

  Drake

  2.93% Có đặc tính này

 • Weapon

  Pistol

  0.5% Có đặc tính này

 • Rank

  SS

  2.5% Có đặc tính này

 • Swag Score

  223

  0.01% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  9507

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum