• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
MGland#1168
 • Size

  60 x 60

  8% Có đặc tính này

 • Type

  Medium Land

  8% Có đặc tính này

 • Location

  -2895,-225

  0.02% Có đặc tính này

 • Name

  MGLand-1168

  0.02% Có đặc tính này

 • Domain

  https://mg-1168.mg.land/

  0.02% Có đặc tính này

MG Land state-little state-little
MGland#1168
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Size

  60 x 60

  8% Có đặc tính này

 • Type

  Medium Land

  8% Có đặc tính này

 • Location

  -2895,-225

  0.02% Có đặc tính này

 • Name

  MGLand-1168

  0.02% Có đặc tính này

 • Domain

  https://mg-1168.mg.land/

  0.02% Có đặc tính này

MG Land
MG Land state-little state-little
MGLand is the largest NFT Space on blockchain, everyone can bring their NFT into space to socialize, to play games, to hold NFT exhibitions and to trade freely.
 • Hợp đồng

  0xe755...0ad6

 • ID token

  1168

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum