• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Wizard #1114
 • Details

  skigoggles

  0.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  longbeard growl

  0.68% Có đặc tính này

 • Headwear

  dreads

  0.79% Có đặc tính này

 • Background

  desert

  3.58% Có đặc tính này

 • Cloths

  barbarian

  0.51% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.92% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #1114
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Details

  skigoggles

  0.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  longbeard growl

  0.68% Có đặc tính này

 • Headwear

  dreads

  0.79% Có đặc tính này

 • Background

  desert

  3.58% Có đặc tính này

 • Cloths

  barbarian

  0.51% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.92% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  1114

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum