Wizard #4075
 • Glasses

  teacher

  0.66% Có đặc tính này

 • Details

  golden butterfly

  0.21% Có đặc tính này

 • Cloths

  doc

  0.38% Có đặc tính này

 • Background

  purple

  3.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  uhhhh

  0.74% Có đặc tính này

 • Eyes

  bored

  1.25% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.37% Có đặc tính này

 • Headwear

  samurai

  0.61% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #4075
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Glasses

  teacher

  0.66% Có đặc tính này

 • Details

  golden butterfly

  0.21% Có đặc tính này

 • Cloths

  doc

  0.38% Có đặc tính này

 • Background

  purple

  3.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  uhhhh

  0.74% Có đặc tính này

 • Eyes

  bored

  1.25% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.37% Có đặc tính này

 • Headwear

  samurai

  0.61% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  4075

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum