Wizard #8822
 • Background

  purple

  3.43% Có đặc tính này

 • Body

  fair

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  brown trapper

  0.74% Có đặc tính này

 • Cloths

  dragon general

  0.3% Có đặc tính này

 • Eyes

  sad

  1.45% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe

  0.67% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #8822
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  purple

  3.43% Có đặc tính này

 • Body

  fair

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  brown trapper

  0.74% Có đặc tính này

 • Cloths

  dragon general

  0.3% Có đặc tính này

 • Eyes

  sad

  1.45% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe

  0.67% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  8822

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum