Wizard #9142
 • Background

  sand

  3.19% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.37% Có đặc tính này

 • Cloths

  blue apprentice with cape

  0.42% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.21% Có đặc tính này

 • Mouth

  lollipop short beard

  0.52% Có đặc tính này

 • Glasses

  jobs

  0.61% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #9142
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sand

  3.19% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.37% Có đặc tính này

 • Cloths

  blue apprentice with cape

  0.42% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.21% Có đặc tính này

 • Mouth

  lollipop short beard

  0.52% Có đặc tính này

 • Glasses

  jobs

  0.61% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  9142

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum

Transfer
Chuyển tiền 2023-04-24 05:54:09
 ETH Giá bán
arrowicons arrowicons