• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
BROZO #137
 • Reveal

  R3V3AL

  85.89% Có đặc tính này

BROZO
BROZO #137
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Reveal

  R3V3AL

  85.89% Có đặc tính này

BROZO
BROZO
BROZO is a movement, creating a Web3-Native Luxury Fashion Brand. Join the movement today.
 • Hợp đồng

  0x220f...937e

 • ID token

  137

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon