• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
BROZO #4387
 • Background

  F4WN

  1.34% Có đặc tính này

 • Shell

  ROS3

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  P1NB4LL

  0.29% Có đặc tính này

 • Head

  N0NE

  1.57% Có đặc tính này

 • Shades

  N0NE

  2.95% Có đặc tính này

 • Clothing

  R04DM4N

  0.97% Có đặc tính này

 • Mouth

  SM0K3R

  1.31% Có đặc tính này

 • Career

  DR1V3R

  1.04% Có đặc tính này

 • District

  XV

  2.19% Có đặc tính này

BROZO
BROZO #4387
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Background

  F4WN

  1.34% Có đặc tính này

 • Shell

  ROS3

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  P1NB4LL

  0.29% Có đặc tính này

 • Head

  N0NE

  1.57% Có đặc tính này

 • Shades

  N0NE

  2.95% Có đặc tính này

 • Clothing

  R04DM4N

  0.97% Có đặc tính này

 • Mouth

  SM0K3R

  1.31% Có đặc tính này

 • Career

  DR1V3R

  1.04% Có đặc tính này

 • District

  XV

  2.19% Có đặc tính này

BROZO
BROZO
BROZO is a movement, creating a Web3-Native Luxury Fashion Brand. Join the movement today.
 • Hợp đồng

  0x220f...937e

 • ID token

  4387

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon