• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
BROZO #5650
 • Background

  PR3SENC3 0F 4LL

  1.01% Có đặc tính này

 • Shell

  ROS3

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  S1DE3YE

  1.42% Có đặc tính này

 • Head

  BR0ZO.C4P

  1.39% Có đặc tính này

 • Shades

  T4RG3T

  1.77% Có đặc tính này

 • Clothing

  R04DM4N

  0.97% Có đặc tính này

 • Mouth

  P1CK

  0.86% Có đặc tính này

 • Career

  BARR1ST4

  1.42% Có đặc tính này

 • District

  XIII

  1.49% Có đặc tính này

BROZO
BROZO #5650
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Background

  PR3SENC3 0F 4LL

  1.01% Có đặc tính này

 • Shell

  ROS3

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  S1DE3YE

  1.42% Có đặc tính này

 • Head

  BR0ZO.C4P

  1.39% Có đặc tính này

 • Shades

  T4RG3T

  1.77% Có đặc tính này

 • Clothing

  R04DM4N

  0.97% Có đặc tính này

 • Mouth

  P1CK

  0.86% Có đặc tính này

 • Career

  BARR1ST4

  1.42% Có đặc tính này

 • District

  XIII

  1.49% Có đặc tính này

BROZO
BROZO
BROZO is a movement, creating a Web3-Native Luxury Fashion Brand. Join the movement today.
 • Hợp đồng

  0x220f...937e

 • ID token

  5650

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon