• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
BROZO #6232
 • Background

  PR3SENC3 0F 4LL

  1.01% Có đặc tính này

 • Shell

  F4CT0RY

  1.96% Có đặc tính này

 • Eyes

  V0LT

  1.4% Có đặc tính này

 • Head

  DR3ADS.SPL1T

  0.91% Có đặc tính này

 • Shades

  N0NE

  2.95% Có đặc tính này

 • Clothing

  J3RS3Y.BL4CK

  0.85% Có đặc tính này

 • Mouth

  EM0TI0NL3SS

  1.47% Có đặc tính này

 • Career

  J3W3LL3R

  0.66% Có đặc tính này

 • District

  XIII

  1.49% Có đặc tính này

BROZO
BROZO #6232
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Background

  PR3SENC3 0F 4LL

  1.01% Có đặc tính này

 • Shell

  F4CT0RY

  1.96% Có đặc tính này

 • Eyes

  V0LT

  1.4% Có đặc tính này

 • Head

  DR3ADS.SPL1T

  0.91% Có đặc tính này

 • Shades

  N0NE

  2.95% Có đặc tính này

 • Clothing

  J3RS3Y.BL4CK

  0.85% Có đặc tính này

 • Mouth

  EM0TI0NL3SS

  1.47% Có đặc tính này

 • Career

  J3W3LL3R

  0.66% Có đặc tính này

 • District

  XIII

  1.49% Có đặc tính này

BROZO
BROZO
BROZO is a movement, creating a Web3-Native Luxury Fashion Brand. Join the movement today.
 • Hợp đồng

  0x220f...937e

 • ID token

  6232

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon