DuDuLab #9653
 • Background

  Khaki

  13.71% bu özelliğe sahip

 • Bear

  Dudu

  42.61% bu özelliğe sahip

 • Backgear

  Main spring

  1.02% bu özelliğe sahip

 • Clothing

  Abandoned Panzer

  0.3% bu özelliğe sahip

 • Eyes

  Rebellious

  6.29% bu özelliğe sahip

 • Glasses

  Headlights

  0.8% bu özelliğe sahip

 • Headgear

  Clockwork Orange

  0.29% bu özelliğe sahip

 • Gloves

  Antique gloves

  1.51% bu özelliğe sahip

 • Offhand

  Lamp god

  0.9% bu özelliğe sahip

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #9653
refresh
Fiyat

ETH ETH Henüz listelenmedi

 • Background

  Khaki

  13.71% bu özelliğe sahip

 • Bear

  Dudu

  42.61% bu özelliğe sahip

 • Backgear

  Main spring

  1.02% bu özelliğe sahip

 • Clothing

  Abandoned Panzer

  0.3% bu özelliğe sahip

 • Eyes

  Rebellious

  6.29% bu özelliğe sahip

 • Glasses

  Headlights

  0.8% bu özelliğe sahip

 • Headgear

  Clockwork Orange

  0.29% bu özelliğe sahip

 • Gloves

  Antique gloves

  1.51% bu özelliğe sahip

 • Offhand

  Lamp god

  0.9% bu özelliğe sahip

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab 是由百度孵化的独立 NFT 项目团队,核心成员以原生加密人士为主,团队约 30 余人。DuDu 熊 NFT 正是以百度品牌吉祥物形象「百度熊」为主体创作的。坊间因此将百度描述为第一家在公链上将官方形象铸造为 NFT、同时也是第一家在海外运营和发售 NFT 的中国互联网大厂。
 • Sözleşme

  0x365d...9537

 • Token ID

  9653

 • Token Standardı

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum