ZKF

ZKF ZKF

0x1cD3...158F copy

ZKF ZKF

$0.00189

-3.62%

 • Massimo 24h

  $0.002046

 • Minimo 24h

  $0.001842

 • Vol 24h (ZKF)

  2.91M

 • vol 24h(USDT)

  5567.59

Acquista
Vendi
Data1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2h ago

Vendi

$0.001843

1470.94

$2.71

3h ago

Vendi

$0.001843

113.74K

$209.618

3h ago

Vendi

$0.001869

110.02K

$205.616

4h ago

Acquista

$0.001895

13.61K

$25.784

4h ago

Acquista

$0.001891

52.78K

$99.828

5h ago

Acquista

$0.001879

26.52K

$49.832

5h ago

Vendi

$0.001873

45.60K

$85.402

5h ago

Acquista

$0.001883

110.02K

$207.203

5h ago

Vendi

$0.001858

34.39K

$63.885

6h ago

Vendi

$0.001866

1770.89

$3.304

6h ago

Vendi

$0.001866

106.79K

$199.276

7h ago

Acquista

$0.001891

14.50K

$27.418

8h ago

Acquista

$0.001887

100.00K

$188.747

8h ago

Vendi

$0.001864

144.30K

$269.011

8h ago

Acquista

$0.001898

13.64K

$25.892

8h ago

Acquista

$0.001895

4728.19

$8.958

8h ago

Acquista

$0.001893

4205.17

$7.962

9h ago

Vendi

$0.001892

9021.94

$17.073

9h ago

Acquista

$0.001895

1575.75

$2.985

10h ago

Acquista

$0.001894

19.72K

$37.358

10h ago

Acquista

$0.00189

2053.97

$3.881

11h ago

Acquista

$0.001889

2528.64

$4.777

12h ago

Acquista

$0.001889

26.38K

$49.823

12h ago

Vendi

$0.001883

1778.35

$3.349

13h ago

Acquista

$0.001883

4756.08

$8.957

13h ago

Acquista

$0.001882

106.79K

$201.008

15h ago

Acquista

$0.00186

52.57K

$97.789

15h ago

Acquista

$0.00185

26.94K

$49.824

15h ago

Acquista

$0.001844

12.39K

$22.851

15h ago

Vendi

$0.001842

157.43K

$289.913

16h ago

Acquista

$0.001874

14.72K

$27.579

16h ago

Acquista

$0.001871

4321.99

$8.085

16h ago

Vendi

$0.00187

159.76K

$298.711

16h ago

Vendi

$0.001903

13.34K

$25.384

16h ago

Acquista

$0.001905

57.09K

$108.774

16h ago

Acquista

$0.001893

25.24K

$47.798

16h ago

Vendi

$0.001888

117.69K

$222.219

16h ago

Acquista

$0.001913

24.48K

$46.828

16h ago

Vendi

$0.001907

107.65K

$205.345

16h ago

Vendi

$0.00193

121.28K

$234.101

16h ago

Acquista

$0.001956

59.87K

$117.118

16h ago

Vendi

$0.001943

115.23K

$223.912

17h ago

Vendi

$0.001968

111.69K

$219.834

19h ago

Vendi

$0.001993

111.55K

$222.317

20h ago

Vendi

$0.002018

122.37K

$246.938

20h ago

Acquista

$0.002046

178.80K

$365.845

20h ago

Acquista

$0.002005

100.00K

$200.506

21h ago

Acquista

$0.001983

100.00K

$198.263

23h ago

Vendi

$0.001961

115.64K

$226.719

23h ago

Vendi

$0.001986

120.81K

$239.921

$60,934

Z

ZKF

16,102,821

W

WUSDC

30,507

ZKF : WUSDC

1:0.00189

$6,050

Z

ZKF

1,593,211

F

FRS

923,245,729

ZKF : FRS

1:573.85

$2,672

Z

ZKF

705,801

U

USDT

1,351

USDT : ZKF

1:524.18

Tipo

Importo/Token

Utente