ROC

ROCKY ROCKY

0x3636...c58C copy

ROCKY ROCKY

$0.002162

-22.70%

 • Giá cao 24h

  $0.002814

 • Giá thấp 24h

  $0.001859

 • KL 24h (ROCKY)

  108.83M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  237.06K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

4Vài phút trước

Bán

$0.002162

8230.11

$17.794

4Vài phút trước

Mua

$0.002162

212.57K

$459.573

11Vài phút trước

Bán

$0.002149

9084.11

$19.525

11Vài phút trước

Mua

$0.002149

381.64K

$820.29

14Vài phút trước

Mua

$0.002125

13.23K

$28.112

14Vài phút trước

Bán

$0.002124

392.27K

$833.21

14Vài phút trước

Bán

$0.00215

110.39K

$237.363

17Vài phút trước

Mua

$0.002157

3542.28

$7.642

17Vài phút trước

Bán

$0.002157

264.00K

$569.559

18Vài phút trước

Mua

$0.002175

11.38K

$24.748

18Vài phút trước

Bán

$0.002175

912.266

$1.984

21Vài phút trước

Bán

$0.002174

910.623

$1.98

22Vài phút trước

Mua

$0.002174

17.768

$0.038627

35Vài phút trước

Mua

$0.002174

16.156

$0.035125

35Vài phút trước

Mua

$0.002174

16.156

$0.035125

36Vài phút trước

Mua

$0.002174

242.337

$0.526885

37Vài phút trước

Bán

$0.002175

54.35K

$118.223

37Vài phút trước

Bán

$0.002173

5039.19

$10.952

44Vài phút trước

Bán

$0.002174

612.967

$1.332

50Vài phút trước

Bán

$0.002178

26.43

$0.057568

50Vài phút trước

Bán

$0.002178

541.247

$1.179

51Vài phút trước

Bán

$0.002178

25.28K

$55.068

51Vài phút trước

Mua

$0.002178

859.80K

$1872.77

53Vài phút trước

Mua

$0.002123

2562.62

$5.44

53Vài phút trước

Bán

$0.002123

122.39K

$259.795

57Vài phút trước

Bán

$0.00213

21.98K

$46.814

67Vài phút trước

Bán

$0.002131

47.66K

$101.536

69Vài phút trước

Bán

$0.002135

164.543

$0.351222

70Vài phút trước

Mua

$0.002132

164.543

$0.350872

72Vài phút trước

Bán

$0.002134

30.839

$0.065804

72Vài phút trước

Bán

$0.002134

1038.79

$2.217

72Vài phút trước

Bán

$0.002134

26.37K

$56.263

72Vài phút trước

Bán

$0.002134

25.35K

$54.094

72Vài phút trước

Mua

$0.002137

747.85K

$1598.39

74Vài phút trước

Bán

$0.002088

25.40K

$53.027

74Vài phút trước

Mua

$0.002087

23.70K

$49.445

76Vài phút trước

Mua

$0.002085

21.50K

$44.841

77Vài phút trước

Bán

$0.002085

3455.76

$7.206

86Vài phút trước

Bán

$0.002084

80.56K

$167.92

96Vài phút trước

Bán

$0.002091

712.904

$1.491

96Vài phút trước

Bán

$0.002091

5462.07

$11.421

96Vài phút trước

Bán

$0.002091

13.47K

$28.171

96Vài phút trước

Bán

$0.002092

5385.72

$11.268

96Vài phút trước

Mua

$0.002092

166.41K

$348.183

102Vài phút trước

Bán

$0.002084

20.33K

$42.375

103Vài phút trước

Bán

$0.002085

222.522

$0.464061

103Vài phút trước

Bán

$0.002085

24.683

$0.051475

103Vài phút trước

Bán

$0.002086

6747.97

$14.075

103Vài phút trước

Bán

$0.002086

10.19K

$21.267

103Vài phút trước

Mua

$0.002086

304.42K

$635.084

$293,342

R

ROCKY

64,807,579

W

WETH

44

WETH : ROCKY

1:1623649.9

$55,111

R

ROCKY

10,742,207

W

WETH

9

WETH : ROCKY

1:1623649.9

$11,083

R

ROCKY

2,567,599

W

WETH

2

WETH : ROCKY

1:1623649.9

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng