BET

BET BetBase

0x80F6...3895 copy

BET BET

$0.094014

+0.12%

 • Giá cao 24h

  $0.094231

 • Giá thấp 24h

  $0.090602

 • KL 24h (BET)

  355.05K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  32.96K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

62Vài phút trước

Bán

$0.094014

9226.51

$867.418

2Vài giờ trước

Mua

$0.094231

1292.46

$121.79

2Vài giờ trước

Bán

$0.0942

1034.83

$97.481

3Vài giờ trước

Mua

$0.094225

1104.64

$104.085

3Vài giờ trước

Mua

$0.094198

1260.14

$118.703

3Vài giờ trước

Mua

$0.094168

829.911

$78.151

5Vài giờ trước

Mua

$0.094149

4786.52

$450.644

5Vài giờ trước

Mua

$0.094035

2948.95

$277.303

6Vài giờ trước

Bán

$0.093964

123.955

$11.647

6Vài giờ trước

Mua

$0.093967

139.42K

$13.10K

7Vài giờ trước

Mua

$0.090681

1.31

$0.1188

8Vài giờ trước

Bán

$0.090681

3721.65

$337.481

9Vài giờ trước

Bán

$0.090765

557.947

$50.642

10Vài giờ trước

Mua

$0.090778

295.091

$26.788

10Vài giờ trước

Mua

$0.090771

0.913065

$0.08288

11Vài giờ trước

Mua

$0.090771

726.521

$65.947

12Vài giờ trước

Mua

$0.090754

66.858

$6.068

12Vài giờ trước

Mua

$0.090753

4900.48

$444.733

12Vài giờ trước

Mua

$0.09064

1691.13

$153.285

12Vài giờ trước

Bán

$0.090602

79.94K

$7242.58

13Vài giờ trước

Mua

$0.092443

102.834

$9.506

14Vài giờ trước

Bán

$0.092441

8078.98

$746.827

15Vài giờ trước

Mua

$0.092628

746.111

$69.111

15Vài giờ trước

Mua

$0.092611

2045.32

$189.418

15Vài giờ trước

Mua

$0.092563

1909.12

$176.713

15Vài giờ trước

Bán

$0.092518

19.43K

$1797.54

16Vài giờ trước

Bán

$0.09297

5456.65

$507.304

16Vài giờ trước

Bán

$0.093097

3653.47

$340.127

17Vài giờ trước

Mua

$0.093182

10.16K

$946.668

17Vài giờ trước

Bán

$0.092943

20.00K

$1858.85

18Vài giờ trước

Mua

$0.093412

634.299

$59.251

18Vài giờ trước

Mua

$0.093397

0.466397

$0.04356

19Vài giờ trước

Mua

$0.093397

1588.8

$148.389

19Vài giờ trước

Bán

$0.093359

958.869

$89.519

20Vài giờ trước

Mua

$0.093382

951.704

$88.872

20Vài giờ trước

Bán

$0.093359

10.31K

$962.247

21Vài giờ trước

Mua

$0.093602

21.153

$1.98

21Vài giờ trước

Mua

$0.093601

946.211

$88.567

21Vài giờ trước

Bán

$0.093579

13.71K

$1282.97

24Vài giờ trước

Bán

$0.093904

3207.51

$301.197

24Vài giờ trước

Bán

$0.09398

4837.56

$454.633

25Vài giờ trước

Mua

$0.094095

622.905

$58.612

26Vài giờ trước

Bán

$0.09408

2244.89

$211.199

26Vài giờ trước

Bán

$0.094133

6683.87

$629.175

27Vài giờ trước

Mua

$0.094293

2920.95

$275.424

28Vài giờ trước

Mua

$0.094222

1106.95

$104.299

28Vài giờ trước

Mua

$0.094196

1884.12

$177.476

28Vài giờ trước

Bán

$0.09415

113.993

$10.732

29Vài giờ trước

Bán

$0.094153

1403.23

$132.118

29Vài giờ trước

Bán

$0.094187

8500

$800.585

$1,486,473

B

BET

7,905,632

U

USDC

743,237

USDC : BET

1:10.637

$4,225

B

BET

43,198

W

WETH

0.0465

WETH : BET

1:37412.3

$1,840

B

BET

9,792

W

WETH

0.2614

WETH : BET

1:37412.3

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng