OKA

OKAYEG Okayeg

0xdb6e...3DdE copy

OKAYEG OKAYEG

$0.{4}1178

-15.73%

 • Giá cao 24h

  $0.{4}1411

 • Giá thấp 24h

  $0.{4}1102

 • KL 24h (OKAYEG)

  18.28B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  218.55K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

4Vài phút trước

Bán

$0.{4}1178

5.40M

$63.584

5Vài phút trước

Bán

$0.{4}1178

226.73K

$2.671

8Vài phút trước

Bán

$0.{4}1173

30.63M

$359.328

8Vài phút trước

Mua

$0.{4}1173

43.59M

$511.4

9Vài phút trước

Bán

$0.{4}1172

186.91K

$2.191

9Vài phút trước

Mua

$0.{4}1172

186.91K

$2.191

14Vài phút trước

Bán

$0.{4}117

47.95M

$561.017

14Vài phút trước

Mua

$0.{4}117

88.46M

$1035.02

22Vài phút trước

Bán

$0.{4}1165

10.41M

$121.196

43Vài phút trước

Bán

$0.{4}1155

1.19M

$13.804

43Vài phút trước

Mua

$0.{4}1155

1.19M

$13.804

50Vài phút trước

Bán

$0.{4}1152

4.90M

$56.454

50Vài phút trước

Mua

$0.{4}1152

6.96M

$80.164

55Vài phút trước

Bán

$0.{4}1153

2.54M

$29.255

55Vài phút trước

Mua

$0.{4}1153

14.79M

$170.62

62Vài phút trước

Mua

$0.{4}1154

183.04K

$2.112

69Vài phút trước

Mua

$0.{4}1155

830.28K

$9.588

73Vài phút trước

Mua

$0.{4}1154

58.77M

$678.254

80Vài phút trước

Bán

$0.{4}1148

1.67M

$19.16

82Vài phút trước

Mua

$0.{4}1144

43.61M

$499.066

97Vài phút trước

Bán

$0.{4}1134

1.19M

$13.553

97Vài phút trước

Mua

$0.{4}1134

1.19M

$13.553

105Vài phút trước

Mua

$0.{4}1134

44.89M

$509.243

109Vài phút trước

Mua

$0.{4}113

34.02M

$384.283

109Vài phút trước

Bán

$0.{4}113

48.14M

$543.798

117Vài phút trước

Mua

$0.{4}1133

61.19M

$692.964

117Vài phút trước

Bán

$0.{4}1133

167.00M

$1891.3

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1143

77.42M

$885.007

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1133

1.99M

$22.531

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1134

3.72M

$42.164

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1134

3.38M

$38.326

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1134

50.80K

$0.576046

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1133

309.34K

$3.506

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1134

3.83M

$43.436

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1134

57.60K

$0.652853

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1133

1.42M

$16.082

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1133

1.42M

$16.082

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1133

135.40K

$1.534

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1133

193.43K

$2.192

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1133

78.71K

$0.891487

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1133

58.78M

$665.673

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}114

44.68M

$509.469

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1136

746.09K

$8.477

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1136

746.09K

$8.477

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1136

50.00M

$568.104

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1138

966.20K

$10.996

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1145

2.72M

$31.15

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1138

2.56M

$29.186

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1145

25.00K

$0.286141

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1138

2.56M

$29.191

$568,708

O

OKAYEG

23,650,137,806

W

WETH

84

WETH : OKAYEG

1:295436341.2

$8,129

O

OKAYEG

410,143,488

V

VOID

212,257

OKAYEG : VOID

1:0.0007578

$7,002

O

OKAYEG

299,917,057

O

OX

404,008

OKAYEG : OX

1:0.001371

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng