COD

CDX CodeXchain

0x1c3b...330E copy

CDX CDX

$0.017473

-1.11%

 • Giá cao 24h

  $0.018537

 • Giá thấp 24h

  $0.017473

 • KL 24h (CDX)

  561.02K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  10.04K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

56Vài giây trước

Mua

$0.017535

9489.17

$166.391

56Vài giây trước

Mua

$0.017535

35.275

$0.618543

1Vài phút trước

Bán

$0.017473

7145.3

$124.847

30Vài phút trước

Bán

$0.017519

46.66K

$817.501

95Vài phút trước

Bán

$0.017825

728.279

$12.981

2Vài giờ trước

Bán

$0.017829

812.695

$14.49

2Vài giờ trước

Bán

$0.017835

269.399

$4.805

2Vài giờ trước

Bán

$0.017837

627.049

$11.184

2Vài giờ trước

Mua

$0.017841

5081.34

$90.655

2Vài giờ trước

Mua

$0.017807

5071.79

$90.312

3Vài giờ trước

Mua

$0.017773

1312.06

$23.319

4Vài giờ trước

Bán

$0.017764

15.00K

$266.46

4Vài giờ trước

Bán

$0.017764

3029.52

$53.816

4Vài giờ trước

Mua

$0.017884

11.11K

$198.615

4Vài giờ trước

Bán

$0.017884

3029.52

$54.179

4Vài giờ trước

Mua

$0.017884

10.42K

$186.335

4Vài giờ trước

Bán

$0.017759

100.00K

$1775.95

4Vài giờ trước

Bán

$0.018427

5009.63

$92.31

7Vài giờ trước

Bán

$0.018461

6166.3

$113.835

8Vài giờ trước

Bán

$0.018503

4983.57

$92.21

8Vài giờ trước

Mua

$0.018537

9839.89

$182.403

8Vài giờ trước

Mua

$0.018469

3018.16

$55.742

8Vài giờ trước

Bán

$0.018448

9037.69

$166.729

8Vài giờ trước

Bán

$0.018448

35.96

$0.663406

8Vài giờ trước

Mua

$0.01851

15.01K

$277.895

9Vài giờ trước

Bán

$0.018407

6291.24

$115.801

9Vài giờ trước

Mua

$0.01845

15.01K

$276.985

9Vài giờ trước

Mua

$0.018347

10.68K

$195.915

9Vài giờ trước

Bán

$0.018274

6643.12

$121.395

10Vài giờ trước

Bán

$0.018319

5080.38

$93.065

10Vài giờ trước

Mua

$0.018353

6643.12

$121.921

10Vài giờ trước

Mua

$0.018308

15.01K

$274.853

10Vài giờ trước

Mua

$0.018206

4925.5

$89.673

10Vài giờ trước

Mua

$0.018206

19.35K

$352.302

10Vài giờ trước

Mua

$0.018206

8167.24

$148.691

10Vài giờ trước

Mua

$0.017989

14.95K

$269.001

10Vài giờ trước

Mua

$0.017888

10.52K

$188.122

10Vài giờ trước

Mua

$0.017818

15.01K

$267.496

11Vài giờ trước

Mua

$0.017717

3029.02

$53.666

11Vài giờ trước

Bán

$0.017697

2995.25

$53.008

11Vài giờ trước

Bán

$0.017717

3008.11

$53.294

11Vài giờ trước

Bán

$0.017737

15.00K

$266.051

11Vài giờ trước

Bán

$0.017836

3020.87

$53.88

12Vài giờ trước

Bán

$0.017856

15.00K

$267.841

12Vài giờ trước

Bán

$0.017956

2994.41

$53.769

12Vài giờ trước

Mua

$0.017976

1101.69

$19.804

12Vài giờ trước

Bán

$0.017969

1484.81

$26.68

12Vài giờ trước

Mua

$0.017978

15.01K

$269.911

13Vài giờ trước

Mua

$0.017877

2992.22

$53.493

13Vài giờ trước

Mua

$0.017857

14.95K

$267.033

$405,669

C

CDX

14,855,878

U

USDT

146,098

USDT : CDX

1:57.232

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu