CUM

CUMMIES CumRocket

0x27Ae...878d copy

CUMMIES CUMMIES

$0.007408

+5.99%

 • Giá cao 24h

  $0.007408

 • Giá thấp 24h

  $0.006912

 • KL 24h (CUMMIES)

  3.03M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  22.02K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

19Vài phút trước

Bán

$0.007408

9500

$70.376

2Vài giờ trước

Mua

$0.0074

41.13K

$304.318

4Vài giờ trước

Bán

$0.007317

250.29K

$1831.29

6Vài giờ trước

Bán

$0.007403

1128

$8.351

7Vài giờ trước

Mua

$0.007407

304.97K

$2259.01

7Vài giờ trước

Mua

$0.007407

305.46K

$2262.66

7Vài giờ trước

Bán

$0.007407

304.97K

$2259.01

7Vài giờ trước

Bán

$0.007407

22.21K

$164.517

7Vài giờ trước

Mua

$0.007355

38.32K

$281.857

7Vài giờ trước

Bán

$0.007345

1217.46

$8.942

7Vài giờ trước

Bán

$0.007346

7628.2

$56.037

8Vài giờ trước

Mua

$0.007349

2158.93

$15.865

8Vài giờ trước

Bán

$0.007346

1527.29

$11.22

9Vài giờ trước

Mua

$0.007348

38.47K

$282.698

10Vài giờ trước

Mua

$0.007328

13.57K

$99.45

10Vài giờ trước

Mua

$0.00733

7458.37

$54.671

10Vài giờ trước

Bán

$0.007341

12.00K

$88.091

10Vài giờ trước

Mua

$0.007335

4529.63

$33.225

11Vài giờ trước

Mua

$0.007329

135.83K

$995.581

11Vài giờ trước

Bán

$0.007329

12.36K

$90.586

11Vài giờ trước

Mua

$0.007305

2988.34

$21.829

12Vài giờ trước

Bán

$0.007258

3662.79

$26.586

12Vài giờ trước

Mua

$0.007247

4288

$31.073

12Vài giờ trước

Mua

$0.00724

82.82K

$599.607

12Vài giờ trước

Mua

$0.007212

27.61K

$199.135

12Vài giờ trước

Mua

$0.007203

44.38K

$319.707

12Vài giờ trước

Mua

$0.007191

2288.18

$16.455

12Vài giờ trước

Mua

$0.007191

3374.61

$24.267

12Vài giờ trước

Bán

$0.007191

155.11K

$1115.39

12Vài giờ trước

Mua

$0.00723

50.87K

$367.787

12Vài giờ trước

Mua

$0.00723

4000

$28.921

12Vài giờ trước

Mua

$0.007218

199.01K

$1436.48

12Vài giờ trước

Bán

$0.007218

14.18K

$102.355

12Vài giờ trước

Mua

$0.007175

66.06K

$473.982

12Vài giờ trước

Mua

$0.007175

62.17K

$446.079

12Vài giờ trước

Mua

$0.007175

2000

$14.35

12Vài giờ trước

Bán

$0.007175

12.38K

$88.818

12Vài giờ trước

Mua

$0.007175

3887

$27.889

12Vài giờ trước

Mua

$0.007146

157.33K

$1124.28

12Vài giờ trước

Mua

$0.007146

2000

$14.292

13Vài giờ trước

Bán

$0.007117

3717.65

$26.459

13Vài giờ trước

Mua

$0.007117

29.39K

$209.14

13Vài giờ trước

Mua

$0.007059

95.57K

$674.643

13Vài giờ trước

Bán

$0.007041

2933.42

$20.655

14Vài giờ trước

Bán

$0.007011

2000

$14.023

14Vài giờ trước

Bán

$0.007008

2000

$14.016

14Vài giờ trước

Bán

$0.007009

2000

$14.017

16Vài giờ trước

Bán

$0.006982

4829.42

$33.717

16Vài giờ trước

Bán

$0.006975

11.88K

$82.889

16Vài giờ trước

Bán

$0.006975

86.73K

$604.948

$909,550

P
PancakeSwap
C

CUMMIES

61,323,459

W

WBNB

791

WBNB : CUMMIES

1:77650.8

$57,636

C

CUMMIES

7,778,726

W

WBNB

0.0194

WBNB : CUMMIES

1:77650.8

$2,248

C

CUMMIES

140,786

C

CAKE

412

CUMMIES : CAKE

1:0.002535

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng