NIN

NINO Ninneko

0x6CAD...2a90 copy

NINO NINO

$0.009196

+1.67%

 • Máxima em 24h

  $0.009237

 • Mínima em 24h

  $0.008891

 • Vol. em 24h (NINO)

  781.53K

 • Vol. em 24h(USDT)

  7110.37

Tempo1m5m15m30m1h4h1d1sem
LitePro

24Vài phút trước

Venda

$0.009196

207

$1.904

25Vài phút trước

Compra

$0.009197

3207.42

$29.497

47Vài phút trước

Venda

$0.009187

10.68K

$98.118

73Vài phút trước

Venda

$0.009199

150

$1.38

85Vài phút trước

Venda

$0.009196

150

$1.379

96Vài phút trước

Venda

$0.009193

1559.64

$14.338

102Vài phút trước

Venda

$0.009237

2746.19

$25.365

2Vài giờ trước

Venda

$0.009226

2000

$18.452

4Vài giờ trước

Compra

$0.009229

450

$4.153

6Vài giờ trước

Compra

$0.009234

12.00K

$110.807

8Vài giờ trước

Venda

$0.009212

2926.44

$26.959

8Vài giờ trước

Compra

$0.009216

5054.72

$46.587

8Vài giờ trước

Venda

$0.009209

300

$2.763

10Vài giờ trước

Venda

$0.009211

3000

$27.632

10Vài giờ trước

Compra

$0.009215

8000

$73.722

11Vài giờ trước

Venda

$0.009202

1000

$9.202

11Vài giờ trước

Compra

$0.0092

4400

$40.481

11Vài giờ trước

Venda

$0.009194

10000

$91.935

13Vài giờ trước

Compra

$0.009226

450

$4.152

14Vài giờ trước

Venda

$0.009228

0.844751

$0.007796

14Vài giờ trước

Venda

$0.009228

92.88K

$857.112

14Vài giờ trước

Compra

$0.009228

80.00K

$738.257

14Vài giờ trước

Compra

$0.009228

92.88K

$857.112

14Vài giờ trước

Venda

$0.00911

10.31K

$93.931

14Vài giờ trước

Venda

$0.009128

0.799728

$0.0073

14Vài giờ trước

Compra

$0.009123

80.00K

$729.88

14Vài giờ trước

Compra

$0.009006

80.00K

$720.441

15Vài giờ trước

Compra

$0.008891

0.831192

$0.00739

15Vài giờ trước

Compra

$0.008891

46.04K

$409.295

15Vài giờ trước

Venda

$0.008891

102.30K

$909.545

15Vài giờ trước

Compra

$0.008964

3647.07

$32.692

15Vài giờ trước

Venda

$0.008959

22.38K

$200.449

15Vài giờ trước

Venda

$0.008991

22.38K

$201.167

15Vài giờ trước

Compra

$0.009028

10.31K

$93.092

16Vài giờ trước

Venda

$0.009018

9100

$82.062

16Vài giờ trước

Venda

$0.009009

500

$4.505

16Vài giờ trước

Compra

$0.009011

11.17K

$100.612

16Vài giờ trước

Compra

$0.009005

10000

$90.049

17Vài giờ trước

Compra

$0.008997

0.178391

$0.001605

17Vài giờ trước

Venda

$0.008997

0.554456

$0.004989

17Vài giờ trước

Compra

$0.008997

0.554456

$0.004989

17Vài giờ trước

Venda

$0.008997

13.76K

$123.832

21Vài giờ trước

Compra

$0.009012

0.138781

$0.001251

21Vài giờ trước

Venda

$0.009012

10.10K

$91.024

21Vài giờ trước

Compra

$0.009027

0.127403

$0.00115

21Vài giờ trước

Venda

$0.009027

10.50K

$94.787

21Vài giờ trước

Venda

$0.009048

5001.43

$45.253

23Vài giờ trước

Venda

$0.009045

625.4

$5.657

23Vài giờ trước

Compra

$0.009046

10000

$90.464

23Vài giờ trước

Compra

$0.009032

0.132037

$0.001193

$226,152

P
PancakeSwap
N

NINO

12,293,745

B

BUSD

113,123

BUSD : NINO

1:108.714

$978

P
PancakeSwap
N

NINO

105,410

0.1033

NINO :

1:0.0001092