BIN

BTCB Binance Bitcoin

0x7130...ad9c copy

BTCB BTCB

$65068

+1.59%

 • Giá cao 24h

  $65678

 • Giá thấp 24h

  $63304.3

 • KL 24h (BTCB)

  657.481

 • Khối lượng 24h(USDT)

  42.51M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

25Vài giây trước

Bán

$65.19K

0.000316

$20.602

43Vài giây trước

Bán

$65.07K

0.002212

$143.952

1Vài phút trước

Mua

$65.08K

0.012511

$814.251

1Vài phút trước

Mua

$65.08K

0.00003081

$2.005

1Vài phút trước

Bán

$65.19K

0.09144

$5960.87

1Vài phút trước

Bán

$65.20K

0.09144

$5961.79

1Vài phút trước

Bán

$65.21K

0.111575

$7275.64

1Vài phút trước

Bán

$65.22K

0.080041

$5220.37

1Vài phút trước

Bán

$65.22K

0.090535

$5904.78

2Vài phút trước

Mua

$65.09K

0.00004787

$3.116

2Vài phút trước

Bán

$65.09K

0.001782

$116.005

3Vài phút trước

Bán

$65.23K

0.015477

$1009.58

3Vài phút trước

Bán

$65.23K

0.017671

$1152.74

3Vài phút trước

Mua

$65.23K

0.0009053

$59.054

3Vài phút trước

Bán

$65.23K

0.080345

$5241.14

3Vài phút trước

Mua

$65.24K

0.060282

$3932.89

3Vài phút trước

Mua

$65.22K

0.00008735

$5.698

3Vài phút trước

Mua

$65.23K

0.012689

$827.764

4Vài phút trước

Mua

$65.20K

0.136294

$8886.09

4Vài phút trước

Mua

$65.20K

0.182605

$11.91K

4Vài phút trước

Bán

$65.20K

0.142432

$9286.28

4Vài phút trước

Mua

$65.20K

0.10477

$6830.81

4Vài phút trước

Bán

$65.22K

0.01452

$946.945

4Vài phút trước

Mua

$65.22K

0.00009894

$6.452

4Vài phút trước

Mua

$65.19K

0.157593

$10.27K

4Vài phút trước

Mua

$65.19K

0.006117

$398.748

4Vài phút trước

Bán

$65.18K

0.01483

$966.602

4Vài phút trước

Bán

$65.18K

0.512329

$33.39K

4Vài phút trước

Bán

$65.18K

0.213462

$13.91K

5Vài phút trước

Bán

$65.19K

0.166787

$10.87K

5Vài phút trước

Mua

$65.07K

0.00001896

$1.234

5Vài phút trước

Bán

$65.04K

0.202931

$13.20K

6Vài phút trước

Mua

$65.17K

0.05916

$3855.4

6Vài phút trước

Mua

$65.21K

0.00006036

$3.936

6Vài phút trước

Bán

$65.15K

0.015811

$1030.04

6Vài phút trước

Bán

$65.15K

0.38988

$25.40K

7Vài phút trước

Mua

$65.16K

0.021228

$1383.27

8Vài phút trước

Bán

$65.16K

0.046482

$3028.79

8Vài phút trước

Bán

$65.21K

0.001584

$103.306

8Vài phút trước

Bán

$65.21K

0.140774

$9179.81

8Vài phút trước

Bán

$65.21K

0.010216

$666.194

8Vài phút trước

Bán

$65.08K

0.208839

$13.59K

8Vài phút trước

Bán

$65.08K

0.093815

$6105.57

8Vài phút trước

Bán

$65.20K

0.001381

$90.045

8Vài phút trước

Bán

$65.09K

0.001555

$101.192

8Vài phút trước

Bán

$65.09K

0.0002825

$18.384

8Vài phút trước

Bán

$65.22K

0.056253

$3668.88

8Vài phút trước

Bán

$65.22K

0.105827

$6902.02

8Vài phút trước

Bán

$65.22K

0.035281

$2301.05

9Vài phút trước

Bán

$65.22K

0.01816

$1184.36

$36,700,091

B

BTCB

236

E

ETH

6,702

BTCB : ETH

1:20.514

$9,387,916

B

BTCB

46

E

ETH

2,011

BTCB : ETH

1:20.514

$8,642,500

B

BTCB

72

U

USDT

3,917,924

BTCB : USDT

1:65188.6

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng