SPH

SPHIP SPHIP

0xAAb1...2296 copy

SPHIP SPHIP

$0.143121

+1.88%

 • Giá cao 24h

  $0.145804

 • Giá thấp 24h

  $0.136135

 • KL 24h (SPHIP)

  216.25K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  30.71K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài phút trước

Bán

$0.143121

342.109

$48.963

2Vài phút trước

Bán

$0.143121

7.651

$1.095

19Vài phút trước

Bán

$0.14323

171.9

$24.621

19Vài phút trước

Bán

$0.14323

10.038

$1.438

25Vài phút trước

Bán

$0.143286

225.38

$32.294

25Vài phút trước

Bán

$0.143286

59.419

$8.514

49Vài phút trước

Mua

$0.143374

382.812

$54.885

50Vài phút trước

Mua

$0.143255

136.337

$19.531

2Vài giờ trước

Bán

$0.143213

1335.06

$191.198

2Vài giờ trước

Bán

$0.143213

42.737

$6.121

3Vài giờ trước

Bán

$0.14364

3455.43

$496.338

3Vài giờ trước

Bán

$0.14472

660.401

$95.573

3Vài giờ trước

Bán

$0.144928

2768.95

$401.298

3Vài giờ trước

Mua

$0.145804

3854.98

$562.069

3Vài giờ trước

Mua

$0.144583

2129.18

$307.843

3Vài giờ trước

Mua

$0.143916

3906.24

$562.169

3Vài giờ trước

Mua

$0.143916

1995.73

$287.218

3Vài giờ trước

Mua

$0.14209

3523.23

$500.614

3Vài giờ trước

Mua

$0.141016

3550.34

$500.655

3Vài giờ trước

Mua

$0.139946

3577.48

$500.655

3Vài giờ trước

Mua

$0.138881

2400.24

$333.347

3Vài giờ trước

Mua

$0.138172

2412.67

$333.364

3Vài giờ trước

Mua

$0.137466

5.007

$0.688279

3Vài giờ trước

Mua

$0.137465

108.792

$14.955

3Vài giờ trước

Mua

$0.137465

697.425

$95.871

3Vài giờ trước

Mua

$0.13723

2.727

$0.374243

3Vài giờ trước

Mua

$0.13723

27.272

$3.743

3Vài giờ trước

Mua

$0.137221

73.194

$10.044

3Vài giờ trước

Mua

$0.137221

73.232

$10.049

3Vài giờ trước

Mua

$0.137178

876.036

$120.173

3Vài giờ trước

Mua

$0.137178

1363.71

$187.072

3Vài giờ trước

Mua

$0.13653

484.34

$66.127

3Vài giờ trước

Mua

$0.13653

376.168

$51.358

3Vài giờ trước

Mua

$0.136282

267.729

$36.487

3Vài giờ trước

Mua

$0.136205

242.916

$33.086

3Vài giờ trước

Bán

$0.136135

7027.41

$956.674

3Vài giờ trước

Bán

$0.138172

5671.11

$783.59

3Vài giờ trước

Bán

$0.13985

1356.29

$189.677

3Vài giờ trước

Bán

$0.140256

7027.41

$985.633

3Vài giờ trước

Bán

$0.142387

3479.78

$495.473

3Vài giờ trước

Mua

$0.14346

197.195

$28.29

3Vài giờ trước

Mua

$0.14346

30.795

$4.418

3Vài giờ trước

Mua

$0.143389

0.770735

$0.110515

3Vài giờ trước

Mua

$0.143389

7.708

$1.105

3Vài giờ trước

Mua

$0.143386

816.077

$117.014

3Vài giờ trước

Mua

$0.143386

817.818

$117.264

4Vài giờ trước

Mua

$0.14288

69.819

$9.976

6Vài giờ trước

Bán

$0.142858

955

$136.43

6Vài giờ trước

Bán

$0.142858

192.566

$27.51

6Vài giờ trước

Mua

$0.143213

3830.94

$548.64

$264,798

P
PancakeSwap
S

SPHIP

925,080

U

USDT

132,399

USDT : SPHIP

1:6.987

$1,062

P
PancakeSwap
S

SPHIP

3,706

W

WBNB

0.8986

WBNB : SPHIP

1:4137.69

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng