BAB

BABYDOGE Baby Doge

0xc748...e8de copy

BabyDoge BabyDoge

$0.{8}17

+0.82%

 • Giá cao 24h

  $0.{8}18

 • Giá thấp 24h

  $0.{8}17

 • KL 24h (BABYDOGE)

  200124.04B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  345.46K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

1.19B

$2.042

3Vài phút trước

Bán

$0.{8}17

22.49B

$38.6

4Vài phút trước

Bán

$0.{8}17

3.87B

$6.661

4Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

2.58B

$4.441

7Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

9.95M

$0.017117

7Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

30.40B

$52.297

9Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

5.44B

$9.362

10Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

911.21M

$1.568

10Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

287.79B

$495.837

11Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

12.16B

$20.941

13Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

2.65B

$4.557

15Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

6.08B

$10.461

15Vài phút trước

Bán

$0.{8}17

210.60B

$362.323

20Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

22.08B

$37.948

20Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

1.68B

$2.883

20Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

25.38B

$43.577

21Vài phút trước

Bán

$0.{8}17

3.96B

$6.796

21Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

1.01B

$1.726

21Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

3.20B

$5.494

22Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

8.00B

$13.726

22Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

2.35B

$4.035

24Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

4.00B

$6.855

24Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

4.02B

$6.885

25Vài phút trước

Bán

$0.{8}17

900.00M

$1.54

25Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

8.71B

$14.904

26Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

16.00B

$27.395

28Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

96.75M

$0.165802

31Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

26.42B

$45.374

36Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

640.05M

$1.099

40Vài phút trước

Bán

$0.{8}17

3.63B

$6.258

40Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

922.31M

$1.59

44Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

4.10B

$7.071

45Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

72.01B

$124.141

46Vài phút trước

Bán

$0.{8}17

90.00B

$155.16

48Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

1.19B

$2.038

49Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

5.69B

$9.778

54Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

2.12B

$3.646

57Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

7.34B

$12.638

58Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

96.01M

$0.165182

59Vài phút trước

Bán

$0.{8}17

2.13B

$3.665

62Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

22.12B

$38.02

63Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

320.03M

$0.550169

63Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

2.00B

$3.442

66Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

100.00M

$0.171937

66Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

58.15B

$99.951

69Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

320.03M

$0.55011

71Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

9.00B

$15.483

77Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

320.03M

$0.550984

81Vài phút trước

Mua

$0.{8}17

6.40B

$10.975

82Vài phút trước

Bán

$0.{8}17

866.66M

$1.486

$23,511,038

P
PancakeSwap
B

BABYDOGE

6,860,356,752,917,559

W

WBNB

21,385

WBNB : BABYDOGE

1:320746092673.6

$2,030,312

N
NONE
B

BABYDOGE

582,162,515,787,347

W

WBNB

1,879

WBNB : BABYDOGE

1:320746092673.6

$19,478

P
PancakeSwap
B

BABYDOGE

5,664,168,018,271

U

USDT

9,772

USDT : BABYDOGE

1:583532748.1

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng