CHA

LINK ChainLink

0x5149...86ca copy

LINK LINK

$13.426

+1.34%

 • 24h High

  $13.922

 • 24h Low

  $12.805

 • 24h Vol (LINK)

  496.98K

 • 24h vol(USDT)

  6.62M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

4Vài phút trước

Sell

$13.426

842.036

$11.31K

10Vài phút trước

Sell

$13.422

58.909

$790.68

14Vài phút trước

Buy

$13.433

977.888

$13.14K

15Vài phút trước

Buy

$13.429

1308.65

$17.57K

22Vài phút trước

Buy

$13.494

702.387

$9478.03

23Vài phút trước

Sell

$13.511

293.774

$3969.26

24Vài phút trước

Sell

$13.502

375.199

$5065.86

52Vài phút trước

Buy

$13.413

2526.08

$33.88K

56Vài phút trước

Sell

$13.42

500

$6709.87

57Vài phút trước

Sell

$13.39

175

$2343.3

65Vài phút trước

Sell

$13.329

862.63

$11.50K

65Vài phút trước

Sell

$13.322

72.998

$972.499

66Vài phút trước

Sell

$13.324

1.386

$18.467

77Vài phút trước

Sell

$13.322

1834.74

$24.44K

77Vài phút trước

Sell

$13.345

1777.37

$23.72K

77Vài phút trước

Sell

$13.358

651.944

$8708.97

78Vài phút trước

Sell

$13.36

1182.81

$15.80K

78Vài phút trước

Sell

$13.356

822.366

$10.98K

78Vài phút trước

Sell

$13.36

442.331

$5909.37

81Vài phút trước

Sell

$13.33

2032.07

$27.09K

82Vài phút trước

Sell

$13.339

2860.75

$38.16K

82Vài phút trước

Sell

$13.339

425

$5669

83Vài phút trước

Buy

$13.343

121.761

$1624.63

83Vài phút trước

Sell

$13.357

1810.22

$24.18K

85Vài phút trước

Sell

$13.394

74.208

$993.922

92Vài phút trước

Buy

$13.365

81.972

$1095.57

99Vài phút trước

Buy

$13.39

372.312

$4985.2

100Vài phút trước

Buy

$13.365

66.117

$883.671

104Vài phút trước

Sell

$13.363

2926.49

$39.11K

105Vài phút trước

Sell

$13.376

2166.61

$28.98K

106Vài phút trước

Sell

$13.376

9.364

$125.245

111Vài phút trước

Sell

$13.321

118.587

$1579.65

111Vài phút trước

Buy

$13.313

6979.69

$92.92K

113Vài phút trước

Sell

$13.264

5263.65

$69.81K

113Vài phút trước

Buy

$13.28

19.17K

$254.52K

117Vài phút trước

Buy

$13.156

1909.71

$25.12K

118Vài phút trước

Buy

$13.147

1276.2

$16.78K

118Vài phút trước

Buy

$13.119

18.82K

$246.93K

118Vài phút trước

Buy

$13.115

583.804

$7656.44

2Vài giờ trước

Sell

$12.821

2368.75

$30.37K

2Vài giờ trước

Sell

$12.831

2204.76

$28.29K

2Vài giờ trước

Buy

$12.858

1267.35

$16.30K

2Vài giờ trước

Buy

$12.873

1269.55

$16.34K

2Vài giờ trước

Buy

$12.805

585.5

$7497.31

2Vài giờ trước

Buy

$12.874

2184.62

$28.12K

2Vài giờ trước

Buy

$12.893

3036.03

$39.14K

2Vài giờ trước

Sell

$12.922

2061

$26.63K

2Vài giờ trước

Sell

$12.926

1965.75

$25.41K

2Vài giờ trước

Sell

$12.932

3124.04

$40.40K

2Vài giờ trước

Sell

$12.957

2016.05

$26.12K

$25,566,231

U
UniV3Pool
L

LINK

1,384,465

W

WETH

2,318

WETH : LINK

1:224.348

$2,647,495

U
Uniswap V2
L

LINK

98,487

W

WETH

440

WETH : LINK

1:224.348

Type

Amount/Token

User