APU

APU Apu Apustaja

0x594D...5bFa copy

APU APU

$0.{3}4081

+4.57%

 • Giá cao 24h

  $0.000429

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}3822

 • KL 24h (APU)

  1.79B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  736.30K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài phút trước

Mua

$0.{3}4081

31.12K

$12.702

2Vài phút trước

Bán

$0.{3}4081

35.35K

$14.427

2Vài phút trước

Mua

$0.{3}4081

128.91K

$52.607

3Vài phút trước

Mua

$0.{3}4081

7.32M

$2986.22

8Vài phút trước

Bán

$0.{3}4066

1.61M

$655.08

9Vài phút trước

Bán

$0.{3}4069

6.81M

$2771.36

9Vài phút trước

Bán

$0.000408

4.04M

$1649.71

9Vài phút trước

Bán

$0.000408

2.47M

$1009.3

11Vài phút trước

Bán

$0.{3}4088

1.21M

$493.719

12Vài phút trước

Bán

$0.000409

1.15M

$470.199

12Vài phút trước

Bán

$0.{3}4092

1.18M

$483.475

12Vài phút trước

Bán

$0.{3}4094

1.33M

$546.309

22Vài phút trước

Bán

$0.{3}4096

259.28K

$106.2

28Vài phút trước

Bán

$0.{3}4094

2.22M

$907.269

36Vài phút trước

Mua

$0.{3}4096

48.54K

$19.882

41Vài phút trước

Bán

$0.{3}4095

4.26M

$1745.8

48Vài phút trước

Mua

$0.{3}4105

206.59K

$84.8

51Vài phút trước

Bán

$0.{3}4104

62.41M

$25.62K

51Vài phút trước

Mua

$0.{3}4104

14.68M

$6026.44

51Vài phút trước

Mua

$0.{3}4104

62.41M

$25.62K

56Vài phút trước

Mua

$0.{3}4075

3.54M

$1441.39

60Vài phút trước

Mua

$0.{3}4071

2.21M

$897.886

60Vài phút trước

Bán

$0.{3}4067

8.67M

$3527.13

63Vài phút trước

Mua

$0.{3}4084

849.79K

$347.032

66Vài phút trước

Mua

$0.{3}4081

2.49M

$1016.77

77Vài phút trước

Mua

$0.{3}4068

499.51K

$203.182

77Vài phút trước

Bán

$0.{3}4067

970.17K

$394.54

78Vài phút trước

Bán

$0.{3}4068

5.96M

$2425.95

78Vài phút trước

Bán

$0.{3}4068

3.98M

$1617.3

83Vài phút trước

Mua

$0.{3}4079

119.97K

$48.938

85Vài phút trước

Bán

$0.{3}4079

3.70M

$1511.03

88Vài phút trước

Bán

$0.{3}4086

2.12M

$864.956

89Vài phút trước

Mua

$0.000409

272.85K

$111.606

90Vài phút trước

Bán

$0.000409

2.22M

$908.623

90Vài phút trước

Bán

$0.000409

740.56K

$302.874

91Vài phút trước

Bán

$0.{3}4125

740.10K

$305.314

91Vài phút trước

Bán

$0.{3}4125

7.40M

$3053.14

94Vài phút trước

Mua

$0.{3}4109

51.04K

$20.973

99Vài phút trước

Mua

$0.{3}4109

658.45K

$270.547

111Vài phút trước

Bán

$0.000411

4.00M

$1644.13

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}4118

3.09M

$1273.91

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}4124

54.31K

$22.398

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}4124

2.09M

$861.787

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}4124

2.18M

$898.388

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}4114

2.40M

$986.274

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}4119

3.50M

$1441.65

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}4126

1.45M

$598.594

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}4122

4.37M

$1803.3

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}4122

6.55M

$2701.79

2Vài giờ trước

Bán

$0.00041

29.15M

$11.95K

$3,371,806

U
Uniswap V2
A

APU

4,131,097,832

W

WETH

479

WETH : APU

1:8619259.9

$2,421,567

U
UniV3Pool
A

APU

5,677,988,717

W

WETH

30

WETH : APU

1:8619259.9

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng