WRA

WMINIMA Wrapped Minima

0x669c...A4AF copy

WMINIMA WMINIMA

$0.329591

+23.88%

 • Giá cao 24h

  $0.329736

 • Giá thấp 24h

  $0.265287

 • KL 24h (WMINIMA)

  1.02M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  311.39K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

41Vài phút trước

Bán

$0.329591

951.864

$313.725

51Vài phút trước

Mua

$0.329736

60.22K

$19.86K

77Vài phút trước

Bán

$0.320643

7056.2

$2262.52

3Vài giờ trước

Bán

$0.321678

4862.96

$1564.31

3Vài giờ trước

Bán

$0.322417

607.142

$195.753

3Vài giờ trước

Bán

$0.322509

3806.65

$1227.68

3Vài giờ trước

Bán

$0.323089

4019.62

$1298.7

4Vài giờ trước

Bán

$0.323703

999

$323.38

4Vài giờ trước

Mua

$0.323856

2808.04

$909.402

5Vài giờ trước

Mua

$0.323422

1865.35

$603.295

5Vài giờ trước

Mua

$0.323135

1200

$387.761

5Vài giờ trước

Mua

$0.32295

18.81K

$6075.51

5Vài giờ trước

Bán

$0.320071

9309.22

$2979.62

5Vài giờ trước

Mua

$0.321477

30.97K

$9955.21

5Vài giờ trước

Bán

$0.316791

6683.85

$2117.39

5Vài giờ trước

Bán

$0.317784

8866.94

$2817.77

5Vài giờ trước

Mua

$0.319108

74.05K

$23.63K

5Vài giờ trước

Mua

$0.319108

54.28K

$17.32K

5Vài giờ trước

Bán

$0.319108

26.99K

$8613.63

5Vài giờ trước

Bán

$0.311013

8225.04

$2558.09

5Vài giờ trước

Mua

$0.312202

3193.66

$997.066

5Vài giờ trước

Bán

$0.311735

6444.56

$2008.99

5Vài giờ trước

Bán

$0.312669

13.27K

$4150.36

5Vài giờ trước

Mua

$0.314606

68.54K

$21.56K

5Vài giờ trước

Mua

$0.314606

57.30K

$18.03K

5Vài giờ trước

Bán

$0.314606

17.08K

$5374.63

5Vài giờ trước

Bán

$0.306264

1000

$306.264

5Vài giờ trước

Bán

$0.306405

320.614

$98.238

6Vài giờ trước

Mua

$0.30645

1030.95

$315.934

6Vài giờ trước

Mua

$0.306304

10.24K

$3136

6Vài giờ trước

Bán

$0.304852

1000

$304.852

6Vài giờ trước

Mua

$0.304992

978.225

$298.351

6Vài giờ trước

Bán

$0.304854

1700

$518.252

6Vài giờ trước

Mua

$0.305092

3917.1

$1195.08

6Vài giờ trước

Mua

$0.304539

1626.02

$495.186

6Vài giờ trước

Mua

$0.304309

85.42K

$25.99K

6Vài giờ trước

Mua

$0.304309

39.20K

$11.93K

6Vài giờ trước

Bán

$0.304309

47.06K

$14.32K

6Vài giờ trước

Bán

$0.298794

1000

$298.794

7Vài giờ trước

Mua

$0.298932

2954.51

$883.2

7Vài giờ trước

Mua

$0.29852

5059.76

$1510.44

7Vài giờ trước

Mua

$0.297815

2463.66

$733.714

7Vài giờ trước

Mua

$0.297472

1655.31

$492.41

7Vài giờ trước

Mua

$0.297243

18.03K

$5359.05

7Vài giờ trước

Mua

$0.297243

50.13K

$14.90K

7Vài giờ trước

Bán

$0.297243

3522.35

$1046.99

7Vài giờ trước

Mua

$0.290407

47.85K

$13.90K

7Vài giờ trước

Mua

$0.284104

1060.69

$301.346

8Vài giờ trước

Mua

$0.283967

630.165

$178.946

8Vài giờ trước

Mua

$0.283885

3.457

$0.981338

$2,111,368

U
UniV3Pool
W

WMINIMA

3,576,689

U

USDT

932,525

USDT : WMINIMA

1:3.034

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng