ELO

ELON Elon

0x6942...9528 copy

ELON ELON

$0.{4}2554

+0.13%

 • 24h High

  $0.{4}3014

 • 24h Low

  $0.{4}2421

 • 24h Vol (ELON)

  24.95B

 • 24h vol(USDT)

  674.29K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Buy

$0.{4}2554

938.07K

$23.954

3Vài phút trước

Sell

$0.{4}2553

10.57M

$270.003

4Vài phút trước

Buy

$0.{4}2555

710.64K

$18.157

10Vài phút trước

Sell

$0.{4}2555

69.16M

$1766.96

13Vài phút trước

Sell

$0.{4}2566

170.00M

$4361.95

18Vài phút trước

Buy

$0.{4}2593

3.10M

$80.317

19Vài phút trước

Buy

$0.{4}2592

1.15M

$29.75

23Vài phút trước

Sell

$0.{4}2592

57.10M

$1480

24Vài phút trước

Sell

$0.{4}2601

990.00K

$25.751

27Vài phút trước

Buy

$0.{4}2601

6.73M

$175.031

28Vài phút trước

Buy

$0.000026

13.47M

$350.134

33Vài phút trước

Sell

$0.{4}2599

14.01M

$363.957

34Vài phút trước

Sell

$0.{4}2601

3.10M

$80.696

35Vài phút trước

Sell

$0.{4}2602

76.48M

$1990

36Vài phút trước

Sell

$0.{4}2614

109.60M

$2865.22

37Vài phút trước

Sell

$0.{4}2632

33.81M

$889.984

46Vài phút trước

Buy

$0.{4}2641

32.17M

$849.402

48Vài phút trước

Sell

$0.{4}2635

79.70M

$2100.59

49Vài phút trước

Sell

$0.{4}2648

100.00M

$2648.49

50Vài phút trước

Buy

$0.{4}2665

13.07M

$348.283

51Vài phút trước

Buy

$0.{4}2663

39.49M

$1051.64

51Vài phút trước

Sell

$0.{4}2663

53.13M

$1414.67

51Vài phút trước

Sell

$0.{4}2665

120.00M

$3198.04

53Vài phút trước

Sell

$0.{4}2685

2.67M

$71.561

56Vài phút trước

Buy

$0.{4}2685

23.45M

$629.527

62Vài phút trước

Buy

$0.{4}268

25.91M

$694.412

63Vài phút trước

Buy

$0.{4}2676

64.96M

$1738.15

65Vài phút trước

Buy

$0.{4}2665

6.58M

$175.252

75Vài phút trước

Buy

$0.{4}2665

63.19M

$1683.87

78Vài phút trước

Buy

$0.{4}2655

6.60M

$175.344

83Vài phút trước

Buy

$0.{4}2654

132.66M

$3520.56

85Vài phút trước

Sell

$0.{4}2632

220.00M

$5790.9

87Vài phút trước

Sell

$0.{4}2668

100.00M

$2668.07

91Vài phút trước

Buy

$0.{4}2685

3.71M

$99.704

91Vài phút trước

Sell

$0.{4}2684

2.24M

$60.138

91Vài phút trước

Sell

$0.{4}2685

19.00M

$510.062

94Vài phút trước

Buy

$0.{4}2689

3.91M

$105.231

94Vài phút trước

Buy

$0.{4}2689

3.91M

$105.257

97Vài phút trước

Sell

$0.{4}2689

20.00M

$537.734

101Vài phút trước

Buy

$0.{4}2692

14.04M

$377.988

102Vài phút trước

Buy

$0.{4}269

2.69M

$72.37

102Vài phút trước

Sell

$0.{4}2689

888.04M

$23.88K

106Vài phút trước

Sell

$0.{4}2844

35.00M

$995.465

108Vài phút trước

Buy

$0.{4}2849

200.70K

$5.718

110Vài phút trước

Buy

$0.{4}2849

16.47M

$469.311

115Vài phút trước

Buy

$0.{4}2846

3.53M

$100.529

116Vài phút trước

Buy

$0.{4}2846

247.21M

$7034.73

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2801

5.38M

$150.828

2Vài giờ trước

Sell

$0.000028

18.74M

$524.693

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2803

33.81M

$947.761

$1,676,595

U
Uniswap V2
E

ELON

32,828,200,147

W

WETH

239

WETH : ELON

1:137466460.5

$196,788

U
UniV3Pool
E

ELON

7,385,241,833

W

WETH

2

WETH : ELON

1:137466460.5

$1,263

U
UniV3Pool
E

ELON

23,959,923

A

ARRKY

314,265,731

ELON : ARRKY

1:12.315

Type

Amount/Token

User