LID

WSTETH Lido wstETH

0x7f39...2ca0 copy

wstETH wstETH

$3583.5

+6.29%

 • Giá cao 24h

  $3596.81

 • Giá thấp 24h

  $3309.44

 • KL 24h (WSTETH)

  27.03K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  94.73M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

4Vài phút trước

Bán

$3583.5

2.888

$10.35K

6Vài phút trước

Mua

$3581.98

0.362704

$1299.2

32Vài phút trước

Mua

$3567.63

5.577

$19.90K

34Vài phút trước

Bán

$3567.79

9.975

$35.59K

39Vài phút trước

Mua

$3567.63

17.701

$63.15K

39Vài phút trước

Bán

$3569.13

547.259

$1.95M

39Vài phút trước

Mua

$3569.13

48.991

$174.86K

39Vài phút trước

Bán

$3569.13

48.991

$174.86K

39Vài phút trước

Mua

$3569.13

547.376

$1.95M

41Vài phút trước

Bán

$3563.37

14.868

$52.98K

43Vài phút trước

Mua

$3559.16

19.386

$69.00K

48Vài phút trước

Bán

$3564.71

8.402

$29.95K

48Vài phút trước

Mua

$3568.48

2.585

$9223.63

51Vài phút trước

Bán

$3563.22

0.139607

$497.45

54Vài phút trước

Mua

$3568.48

0.043061

$153.662

56Vài phút trước

Bán

$3572.98

0.5

$1786.49

61Vài phút trước

Mua

$3569.95

16.793

$59.95K

61Vài phút trước

Bán

$3569.95

8.956

$31.97K

61Vài phút trước

Bán

$3569.95

9.248

$33.01K

62Vài phút trước

Mua

$3572.98

2.024

$7232.54

64Vài phút trước

Bán

$3568.14

0.207181

$739.251

69Vài phút trước

Bán

$3572.98

0.011015

$39.358

70Vài phút trước

Mua

$3578.95

111.786

$400.08K

70Vài phút trước

Bán

$3578.95

60.002

$214.74K

79Vài phút trước

Bán

$3579.77

1.014

$3630.1

79Vài phút trước

Mua

$3579.86

21.082

$75.47K

98Vài phút trước

Bán

$3578.35

0.917706

$3283.88

111Vài phút trước

Mua

$3556.98

1.378

$4903.05

118Vài phút trước

Bán

$3577.66

2.177

$7789.78

119Vài phút trước

Mua

$3574.92

15.465

$55.29K

2Vài giờ trước

Mua

$3531.58

1.42

$5016.06

2Vài giờ trước

Mua

$3540.92

137.897

$488.28K

2Vài giờ trước

Mua

$3531.58

8.123

$28.69K

2Vài giờ trước

Mua

$3540.92

4.342

$15.38K

2Vài giờ trước

Bán

$3540.76

53

$187.66K

2Vài giờ trước

Bán

$3570.02

2.019

$7206.2

2Vài giờ trước

Mua

$3540.76

17.812

$63.07K

2Vài giờ trước

Bán

$3544.55

8.827

$31.29K

2Vài giờ trước

Bán

$3540.76

6.036

$21.37K

2Vài giờ trước

Mua

$3506.9

2.379

$8343.07

2Vài giờ trước

Mua

$3493.19

2.685

$9378.04

2Vài giờ trước

Mua

$3501.95

20.638

$72.27K

2Vài giờ trước

Bán

$3494.4

57.195

$199.86K

2Vài giờ trước

Mua

$3474.72

4.143

$14.40K

2Vài giờ trước

Bán

$3474.72

6.963

$24.19K

2Vài giờ trước

Mua

$3481.78

3.119

$10.86K

2Vài giờ trước

Mua

$3496.85

3.049

$10.66K

2Vài giờ trước

Mua

$3501.5

0.500461

$1752.36

2Vài giờ trước

Bán

$3501.44

6.18

$21.64K

2Vài giờ trước

Mua

$3521.06

3.54

$12.47K

$26,632,435

U
UniV3Pool
W

WSTETH

3,978

W

WEETH

3,896

WSTETH : WEETH

1:1.128

$22,880,010

U
UniV3Pool
W

WSTETH

5,807

W

WETH

674

WETH : WSTETH

1:0.857287

$10,329,676

U
Uniswap V2
W

WSTETH

1,441

D

DOG

356,721,900

WSTETH : DOG

1:247506.9

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng