SCA

SCALE Scalia Infrastructure

0x8A0a...7623 copy

SCALE SCALE

$0.082112

+111.29%

 • Giá cao 24h

  $0.127961

 • Giá thấp 24h

  $0.038863

 • KL 24h (SCALE)

  30.73M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  2.59M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Mua

$0.082112

1414.5

$116.147

1Vài phút trước

Mua

$0.082016

2988.89

$245.138

2Vài phút trước

Mua

$0.081919

1164.66

$95.408

2Vài phút trước

Bán

$0.081919

12.71K

$1040.94

3Vài phút trước

Mua

$0.082353

5386.5

$443.596

6Vài phút trước

Bán

$0.082232

7370.21

$606.067

8Vài phút trước

Bán

$0.082509

76.00K

$6270.65

8Vài phút trước

Bán

$0.085049

392.16

$33.353

9Vài phút trước

Bán

$0.085057

7586.42

$645.275

9Vài phút trước

Mua

$0.085203

2898.15

$246.931

10Vài phút trước

Mua

$0.085103

5872.84

$499.793

12Vài phút trước

Mua

$0.084859

1614.95

$137.043

12Vài phút trước

Bán

$0.084787

2676.28

$226.914

16Vài phút trước

Mua

$0.0849

30.72K

$2608.47

18Vài phút trước

Bán

$0.083957

2184.74

$183.424

19Vài phút trước

Mua

$0.084113

3641.06

$306.261

20Vài phút trước

Mua

$0.084086

6384.66

$536.861

21Vài phút trước

Bán

$0.083967

2560.69

$215.012

24Vài phút trước

Mua

$0.084055

4664.41

$392.065

24Vài phút trước

Mua

$0.083897

182.813

$15.337

25Vài phút trước

Mua

$0.083891

2560.79

$214.827

30Vài phút trước

Mua

$0.08391

7331.02

$615.149

31Vài phút trước

Mua

$0.083571

734.282

$61.365

31Vài phút trước

Mua

$0.083548

1810.48

$151.261

31Vài phút trước

Bán

$0.083548

996.734

$83.275

31Vài phút trước

Bán

$0.083548

10.13K

$846.046

32Vài phút trước

Mua

$0.083858

2840.5

$238.199

35Vài phút trước

Mua

$0.083726

3298.44

$276.165

37Vài phút trước

Mua

$0.083593

16.93K

$1414.97

38Vài phút trước

Mua

$0.083021

31.58K

$2621.88

40Vài phút trước

Bán

$0.082004

965.985

$79.215

40Vài phút trước

Bán

$0.082004

3096.96

$253.965

46Vài phút trước

Bán

$0.082104

4339.07

$356.253

47Vài phút trước

Mua

$0.082209

83.74K

$6883.91

47Vài phút trước

Bán

$0.082209

15.99K

$1314.82

48Vài phút trước

Mua

$0.080066

574.132

$45.968

48Vài phút trước

Mua

$0.080095

13.56K

$1086.45

48Vài phút trước

Bán

$0.080095

2967.83

$237.708

51Vài phút trước

Mua

$0.07961

25.04K

$1993.3

53Vài phút trước

Mua

$0.078824

1267.01

$99.871

56Vài phút trước

Mua

$0.079252

3750.22

$297.214

58Vài phút trước

Mua

$0.079138

6424.96

$508.456

59Vài phút trước

Bán

$0.078905

2481.82

$195.827

61Vài phút trước

Bán

$0.078932

1455.69

$114.901

63Vài phút trước

Mua

$0.07888

1753.23

$138.295

63Vài phút trước

Mua

$0.07888

1260.93

$99.462

63Vài phút trước

Mua

$0.078777

53.95K

$4250.24

65Vài phút trước

Mua

$0.076982

1643.96

$126.556

66Vài phút trước

Mua

$0.076966

1554.42

$119.638

67Vài phút trước

Bán

$0.076919

8553.12

$657.895

$829,742

U
Uniswap V2
S

SCALE

5,052,524

W

WETH

135

WETH : SCALE

1:37325

$30,594

U
UniV3Pool
S

SCALE

359,526

W

WETH

0.3498

WETH : SCALE

1:37325

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng