AMA

OMIKAMI AMATERASU OMIKAMI

0x9e18...AbD3 copy

OMIKAMI OMIKAMI

$0.055454

-35.90%

 • Giá cao 24h

  $0.092755

 • Giá thấp 24h

  $0.047265

 • KL 24h (OMIKAMI)

  17.62M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  1.19M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

33Vài giây trước

Bán

$0.054377

57.27K

$3113.89

45Vài giây trước

Bán

$0.054976

65.26K

$3587.43

45Vài giây trước

Bán

$0.054976

62.40K

$3430.24

45Vài giây trước

Bán

$0.054976

79.99K

$4397.53

45Vài giây trước

Mua

$0.054976

6901.77

$379.429

45Vài giây trước

Mua

$0.054976

74.56K

$4098.84

45Vài giây trước

Mua

$0.054976

79.99K

$4397.53

1Vài phút trước

Bán

$0.055454

57.27K

$3175.58

1Vài phút trước

Mua

$0.056074

2773.4

$155.517

1Vài phút trước

Bán

$0.056044

15.00K

$840.664

1Vài phút trước

Bán

$0.056044

69.53K

$3896.97

1Vài phút trước

Bán

$0.056973

53.23K

$3032.8

2Vài phút trước

Mua

$0.05757

7537.88

$433.955

2Vài phút trước

Mua

$0.057485

2193.26

$126.079

2Vài phút trước

Mua

$0.057485

1249.32

$71.817

2Vài phút trước

Bán

$0.057446

223.78K

$12.86K

2Vài phút trước

Bán

$0.057446

5000

$287.229

2Vài phút trước

Mua

$0.060112

143.09K

$8601.5

2Vài phút trước

Mua

$0.058418

2360.98

$137.924

2Vài phút trước

Mua

$0.058418

16.30K

$952.168

3Vài phút trước

Mua

$0.058203

1184.73

$68.954

3Vài phút trước

Mua

$0.058203

13.11K

$763.008

3Vài phút trước

Bán

$0.058203

213.12K

$12.40K

3Vài phút trước

Mua

$0.060555

14.28K

$864.961

3Vài phút trước

Mua

$0.060555

4945.1

$299.451

3Vài phút trước

Mua

$0.060555

1714.86

$103.844

4Vài phút trước

Mua

$0.0603

2020.9

$121.86

4Vài phút trước

Mua

$0.0603

2066.47

$124.608

4Vài phút trước

Bán

$0.0603

24.65K

$1486.36

4Vài phút trước

Mua

$0.06055

1658.98

$100.451

4Vài phút trước

Mua

$0.060529

10.91K

$660.534

4Vài phút trước

Mua

$0.060529

1651.84

$99.985

4Vài phút trước

Mua

$0.060529

6606.09

$399.863

4Vài phút trước

Mua

$0.060529

1652.91

$100.05

4Vài phút trước

Mua

$0.060276

4947.21

$298.197

4Vài phút trước

Mua

$0.060276

5137.13

$309.644

4Vài phút trước

Mua

$0.060276

9006.82

$542.892

4Vài phút trước

Mua

$0.060276

26.09K

$1572.38

4Vài phút trước

Bán

$0.060276

276.28K

$16.65K

4Vài phút trước

Bán

$0.060276

24.82K

$1495.76

5Vài phút trước

Mua

$0.063496

5753.48

$365.324

5Vài phút trước

Mua

$0.063421

5375.74

$340.933

5Vài phút trước

Mua

$0.063421

43.80K

$2777.91

5Vài phút trước

Mua

$0.062781

39.33K

$2469.05

5Vài phút trước

Mua

$0.062781

27.81K

$1745.8

6Vài phút trước

Bán

$0.061923

238.19K

$14.75K

6Vài phút trước

Mua

$0.065039

14.59K

$949.22

6Vài phút trước

Mua

$0.065039

5847.01

$380.286

6Vài phút trước

Mua

$0.065039

3704.36

$240.93

6Vài phút trước

Bán

$0.064712

2627.42

$170.025

$1,138,624

U
Uniswap V2
O

OMIKAMI

10,469,779

U

USDC

569,074

USDC : OMIKAMI

1:18.04

$5,626

U
Uniswap V2
O

OMIKAMI

50,773

W

WETH

0.8236

WETH : OMIKAMI

1:62780

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng