SYN

SYNC Syncus

0xa41d...b7F0 copy

SYNC SYNC

$0.011385

+8.02%

 • Giá cao 24h

  $0.011668

 • Giá thấp 24h

  $0.009219

 • KL 24h (SYNC)

  22.87M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  232.17K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

28Vài giây trước

Mua

$0.011393

48.44K

$551.902

1Vài phút trước

Mua

$0.011385

26.94K

$306.708

1Vài phút trước

Bán

$0.011377

7555.45

$85.961

1Vài phút trước

Mua

$0.011365

3056.17

$34.733

9Vài phút trước

Bán

$0.011422

2046.04

$23.37

28Vài phút trước

Bán

$0.011371

18.86K

$214.4

42Vài phút trước

Bán

$0.01136

134.33K

$1526.06

49Vài phút trước

Bán

$0.01139

54.89K

$625.278

60Vài phút trước

Mua

$0.011432

45.59K

$521.136

69Vài phút trước

Bán

$0.011419

117.64K

$1343.4

72Vài phút trước

Mua

$0.011468

10.70K

$122.728

75Vài phút trước

Bán

$0.01147

164.69K

$1889.01

77Vài phút trước

Bán

$0.011547

12.10K

$139.738

79Vài phút trước

Bán

$0.01154

435.74K

$5028.32

80Vài phút trước

Mua

$0.011668

145.36K

$1696.06

82Vài phút trước

Mua

$0.01164

128.64K

$1497.33

103Vài phút trước

Mua

$0.011595

23.54K

$272.907

113Vài phút trước

Mua

$0.011537

29.69K

$342.573

113Vài phút trước

Mua

$0.011528

26.21K

$302.16

113Vài phút trước

Mua

$0.011522

26.59K

$306.351

2Vài giờ trước

Mua

$0.011487

1329.94

$15.276

2Vài giờ trước

Mua

$0.011412

1063.98

$12.143

2Vài giờ trước

Bán

$0.011436

49.89K

$570.484

2Vài giờ trước

Mua

$0.011449

4216.16

$48.269

2Vài giờ trước

Mua

$0.011512

5579.8

$64.236

2Vài giờ trước

Mua

$0.011505

59.12K

$680.195

2Vài giờ trước

Mua

$0.011285

87.29K

$985.06

2Vài giờ trước

Mua

$0.011325

21.20K

$240.071

3Vài giờ trước

Mua

$0.011304

2354.05

$26.61

3Vài giờ trước

Bán

$0.011548

28.00K

$323.283

3Vài giờ trước

Mua

$0.011527

13.34K

$153.737

3Vài giờ trước

Mua

$0.011524

28.78K

$331.698

3Vài giờ trước

Bán

$0.011519

3784.44

$43.591

3Vài giờ trước

Bán

$0.011526

13.72K

$158.149

3Vài giờ trước

Mua

$0.011526

26.39K

$304.136

3Vài giờ trước

Mua

$0.011544

15.84K

$182.875

3Vài giờ trước

Mua

$0.011523

6439.26

$74.2

3Vài giờ trước

Bán

$0.011463

6722.1

$77.053

4Vài giờ trước

Mua

$0.01145

27.13K

$310.671

4Vài giờ trước

Mua

$0.011445

119.61K

$1368.96

4Vài giờ trước

Mua

$0.011404

24.68K

$281.458

4Vài giờ trước

Mua

$0.011337

3487.59

$39.539

4Vài giờ trước

Mua

$0.011337

8694.77

$98.573

4Vài giờ trước

Mua

$0.011344

10.74K

$121.821

5Vài giờ trước

Bán

$0.011257

19.40K

$218.391

5Vài giờ trước

Mua

$0.011251

9099.04

$102.375

5Vài giờ trước

Mua

$0.011331

26.85K

$304.274

5Vài giờ trước

Mua

$0.011307

507.706

$5.741

5Vài giờ trước

Mua

$0.011208

26.69K

$299.154

5Vài giờ trước

Mua

$0.011205

17.80K

$199.49

$1,768,757

U
Uniswap V2
S

SYNC

77,641,683

W

WETH

288

WETH : SYNC

1:270593.2

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu