PLA

IXT PlanetIX

0xe06b...eefe copy

IXT IXT

$0.338965

+0.01%

 • Giá cao 24h

  $0.342458

 • Giá thấp 24h

  $0.335334

 • Khối lượng 24h(IXT)

  356.96K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  120.98K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

13Vài phút trước

Mua

$0.338968

1089.3

$369.237

21Vài phút trước

Bán

$0.338965

17

$5.762

24Vài phút trước

Mua

$0.33898

43.734

$14.825

32Vài phút trước

Mua

$0.338773

752.109

$254.794

32Vài phút trước

Mua

$0.338638

4.898

$1.659

37Vài phút trước

Mua

$0.338637

986.673

$334.124

42Vài phút trước

Mua

$0.338461

466.164

$157.779

43Vài phút trước

Mua

$0.338378

1235.59

$418.097

49Vài phút trước

Mua

$0.338158

33.575

$11.354

54Vài phút trước

Mua

$0.33894

940.127

$318.647

58Vài phút trước

Bán

$0.338152

29.906

$10.113

61Vài phút trước

Bán

$0.338157

200.64

$67.848

66Vài phút trước

Bán

$0.338193

49.951

$16.893

71Vài phút trước

Mua

$0.338202

2447.53

$827.759

75Vài phút trước

Bán

$0.337766

3

$1.013

81Vài phút trước

Bán

$0.338081

68.178

$23.05

96Vài phút trước

Bán

$0.337766

4.18

$1.412

98Vài phút trước

Bán

$0.337767

14.951

$5.05

102Vài phút trước

Bán

$0.337769

750.971

$253.655

106Vài phút trước

Bán

$0.338143

452.146

$152.89

113Vài phút trước

Bán

$0.337903

49.951

$16.878

114Vài phút trước

Bán

$0.337912

49.951

$16.879

118Vài phút trước

Bán

$0.337921

3

$1.014

119Vài phút trước

Bán

$0.337921

5.537

$1.871

2Vài giờ trước

Bán

$0.338555

267.228

$90.471

2Vài giờ trước

Bán

$0.338798

253.673

$85.944

2Vài giờ trước

Bán

$0.33903

383.942

$130.168

2Vài giờ trước

Bán

$0.339381

47.195

$16.017

2Vài giờ trước

Bán

$0.339424

6

$2.037

2Vài giờ trước

Bán

$0.339429

196.057

$66.547

2Vài giờ trước

Mua

$0.337922

2114.45

$714.521

2Vài giờ trước

Bán

$0.337922

521.008

$176.06

2Vài giờ trước

Mua

$0.337922

521.008

$176.06

2Vài giờ trước

Bán

$0.338149

77.79

$26.305

2Vài giờ trước

Bán

$0.337829

10

$3.378

2Vài giờ trước

Bán

$0.337831

20

$6.757

2Vài giờ trước

Bán

$0.33822

100

$33.822

2Vài giờ trước

Bán

$0.338311

2.917

$0.986954

2Vài giờ trước

Bán

$0.337835

14.879

$5.027

3Vài giờ trước

Mua

$0.338314

293.93

$99.44

3Vài giờ trước

Bán

$0.337837

758.718

$256.323

3Vài giờ trước

Bán

$0.338046

421.746

$142.57

3Vài giờ trước

Bán

$0.338429

10

$3.384

3Vài giờ trước

Bán

$0.337972

30

$10.139

3Vài giờ trước

Bán

$0.337978

50

$16.899

3Vài giờ trước

Bán

$0.338438

150

$50.766

3Vài giờ trước

Mua

$0.338575

2.356

$0.797603

3Vài giờ trước

Bán

$0.338573

2

$0.677145

3Vài giờ trước

Bán

$0.338575

6.175

$2.091

3Vài giờ trước

Mua

$0.33858

2.061

$0.697902

$502,892

Q
QuickSwap
I

IXT

741,805

U

USDT

251,446

USDT : IXT

1:2.95

$474,639

I

IXT

1,191,986

U

USDT

70,598

USDT : IXT

1:2.95

$294,002

S
SushiSwap
I

IXT

433,011

W

WMATIC

191,003

WMATIC : IXT

1:2.274

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng