PER

OPXVELO Perpetually Bonded VELO

0xc384...d037 copy

opxVELO opxVELO

$0.145283

+4.13%

 • Giá cao 24h

  $0.146778

 • Giá thấp 24h

  $0.13952

 • KL 24h (OPXVELO)

  55.47K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  7841

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

15Vài phút trước

Mua

$0.145283

357.016

$51.868

32Vài phút trước

Bán

$0.145283

38.151

$5.543

32Vài phút trước

Mua

$0.145283

38.151

$5.543

60Vài phút trước

Mua

$0.145283

98.42

$14.299

104Vài phút trước

Bán

$0.145283

1017.75

$147.861

104Vài phút trước

Mua

$0.145283

247.087

$35.897

2Vài giờ trước

Mua

$0.145283

380.845

$55.33

2Vài giờ trước

Mua

$0.145283

194.266

$28.224

2Vài giờ trước

Bán

$0.145283

146.811

$21.329

2Vài giờ trước

Mua

$0.145283

272.503

$39.59

3Vài giờ trước

Mua

$0.145283

20.592

$2.992

3Vài giờ trước

Mua

$0.145283

210.426

$30.571

3Vài giờ trước

Mua

$0.145283

127.48

$18.521

3Vài giờ trước

Mua

$0.145283

330.706

$48.046

4Vài giờ trước

Mua

$0.145283

183.113

$26.603

4Vài giờ trước

Bán

$0.145283

84.505

$12.277

4Vài giờ trước

Mua

$0.145283

84.505

$12.277

4Vài giờ trước

Bán

$0.145283

39.598

$5.753

4Vài giờ trước

Mua

$0.145283

79.237

$11.512

4Vài giờ trước

Mua

$0.141527

53.718

$7.603

4Vài giờ trước

Mua

$0.141527

28.282

$4.003

4Vài giờ trước

Mua

$0.141527

7.288

$1.031

4Vài giờ trước

Mua

$0.141527

116.212

$16.447

5Vài giờ trước

Mua

$0.141527

414.442

$58.655

5Vài giờ trước

Bán

$0.141527

375.207

$53.102

5Vài giờ trước

Bán

$0.141527

120.607

$17.069

5Vài giờ trước

Mua

$0.141527

385.341

$54.536

6Vài giờ trước

Mua

$0.141527

369.071

$52.233

6Vài giờ trước

Mua

$0.141527

149.11

$21.103

6Vài giờ trước

Mua

$0.141527

65.329

$9.246

7Vài giờ trước

Mua

$0.141527

355.336

$50.29

7Vài giờ trước

Mua

$0.141527

352.947

$49.951

7Vài giờ trước

Mua

$0.141527

379.667

$53.733

7Vài giờ trước

Mua

$0.141527

98.4

$13.926

8Vài giờ trước

Bán

$0.141527

30.455

$4.31

8Vài giờ trước

Bán

$0.141527

12.076

$1.709

8Vài giờ trước

Mua

$0.141527

12.076

$1.709

8Vài giờ trước

Bán

$0.141527

46.105

$6.525

8Vài giờ trước

Mua

$0.141527

46.105

$6.525

8Vài giờ trước

Mua

$0.141527

401.361

$56.803

9Vài giờ trước

Mua

$0.146778

121.583

$17.846

9Vài giờ trước

Bán

$0.141527

165.924

$23.483

9Vài giờ trước

Bán

$0.146778

83.836

$12.305

10Vài giờ trước

Mua

$0.141527

65.091

$9.212

10Vài giờ trước

Mua

$0.146778

143.767

$21.102

11Vài giờ trước

Bán

$0.141527

55.162

$7.807

11Vài giờ trước

Mua

$0.146778

10.517

$1.544

11Vài giờ trước

Mua

$0.141527

10.517

$1.488

12Vài giờ trước

Bán

$0.146778

65.888

$9.671

12Vài giờ trước

Bán

$0.141527

383.373

$54.258

$355,927

O

OPXVELO

1,681,823

V

VELO

576,956

OPXVELO : VELO

1:0.751172

$263,171

O

OPXVELO

892,712

F

FBOMB

6,338,498

OPXVELO : FBOMB

1:6.899

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng