CAN

CANDLE Candle Cat

6iFUKW...pPAu copy

CANDLE CANDLE

$0.003235

-21.31%

 • Giá cao 24h

  $0.004223

 • Giá thấp 24h

  $0.003128

 • KL 24h (CANDLE)

  11.42M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  40.11K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Mua

$0.003235

750.454

$2.427

4Vài phút trước

Bán

$0.003217

739.91

$2.38

6Vài phút trước

Mua

$0.003233

2017.96

$6.524

42Vài phút trước

Bán

$0.003212

21.19K

$68.058

65Vài phút trước

Mua

$0.003234

1000

$3.234

68Vài phút trước

Mua

$0.00323

24.00K

$77.523

74Vài phút trước

Bán

$0.003212

23.08K

$74.107

90Vài phút trước

Bán

$0.003213

5807

$18.656

93Vài phút trước

Bán

$0.00322

24.00K

$77.272

2Vài giờ trước

Mua

$0.003246

499.038

$1.62

2Vài giờ trước

Mua

$0.003244

374.287

$1.214

2Vài giờ trước

Bán

$0.003219

18.34K

$59.056

2Vài giờ trước

Mua

$0.003233

290.831

$0.940301

2Vài giờ trước

Mua

$0.003233

332.384

$1.075

3Vài giờ trước

Mua

$0.003239

332.39

$1.077

3Vài giờ trước

Mua

$0.003243

373.945

$1.213

3Vài giờ trước

Bán

$0.003225

8308.48

$26.794

3Vài giờ trước

Mua

$0.003242

622.981

$2.02

3Vài giờ trước

Mua

$0.003241

145.851

$0.472727

3Vài giờ trước

Mua

$0.003244

8308.48

$26.954

3Vài giờ trước

Bán

$0.003279

585.76K

$1920.78

3Vài giờ trước

Mua

$0.003496

308.45K

$1078.26

3Vài giờ trước

Bán

$0.003266

289.336

$0.945109

3Vài giờ trước

Bán

$0.003256

370.686

$1.207

3Vài giờ trước

Mua

$0.003268

4093.07

$13.376

4Vài giờ trước

Bán

$0.003248

247.314

$0.803223

4Vài giờ trước

Mua

$0.003255

61.50K

$200.197

4Vài giờ trước

Mua

$0.003242

56.67K

$183.76

4Vài giờ trước

Mua

$0.003215

333.388

$1.072

4Vài giờ trước

Bán

$0.003215

333.388

$1.072

4Vài giờ trước

Mua

$0.003225

332.43K

$1071.92

4Vài giờ trước

Mua

$0.003195

41.97K

$134.12

4Vài giờ trước

Mua

$0.003192

1260.69

$4.024

4Vài giờ trước

Bán

$0.003173

10000

$31.727

5Vài giờ trước

Mua

$0.003176

169.01K

$536.727

5Vài giờ trước

Mua

$0.003162

8629.65

$27.287

6Vài giờ trước

Mua

$0.003129

4287.35

$13.413

6Vài giờ trước

Mua

$0.003129

42.878

$0.134172

6Vài giờ trước

Mua

$0.003128

343.031

$1.073

6Vài giờ trước

Mua

$0.003128

257.277

$0.804868

6Vài giờ trước

Mua

$0.003128

4117.01

$12.878

6Vài giờ trước

Bán

$0.00313

221.00K

$691.648

6Vài giờ trước

Bán

$0.003148

596.864

$1.879

7Vài giờ trước

Mua

$0.003163

169.662

$0.53668

7Vài giờ trước

Mua

$0.003164

763.498

$2.416

7Vài giờ trước

Mua

$0.003165

4072.52

$12.888

7Vài giờ trước

Bán

$0.003193

524.60K

$1674.84

7Vài giờ trước

Mua

$0.003208

585.76K

$1879.02

7Vài giờ trước

Mua

$0.003208

524.60K

$1682.82

7Vài giờ trước

Bán

$0.003262

2.55M

$8331.95

$240,455

C

CANDLE

37,212,444

S

SOL

890

CANDLE : SOL

1:0.00002399

$282

C

CANDLE

41,962

S

SOL

1

CANDLE : SOL

1:0.00002399

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu